Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská polícia mesta Piešťany
Mestská polícia
mesta Piešťany
V prípade akéhokoľvek problému
nás neváhejte kontaktovať

Prednášková činnosť

Zobrazené 31-60 z 61
Séria besied pre deti v ZŠ v Piešťanoch

Séria besied pre deti v ZŠ v Piešťanoch

Dátum: 10. 11. 2014

Na jeseň 2014 sme začali pracovať s deťmi na základných školách v Piešťanoch.

Besedy s deťmi v materských školách o práci mestskej polície

Besedy s deťmi v materských školách o práci mestskej polície

Dátum: 30. 4. 2014

V dňoch 28.4. a 29.4.2014 sme navštívili MŠ Zavretý kút a MŠ v obci Banka.

Témy obchodovanie s ľuďmi a domáce násilie z úst pracovníčky prevencie MsP Piešťany v Hotelovej akadémii v Piešťanoch

Témy obchodovanie s ľuďmi a domáce násilie z úst pracovníčky prevencie MsP Piešťany v Hotelovej akadémii v Piešťanoch

Dátum: 24. 4. 2014

Séria besied pre študentov Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch.

Dopravná výchova pre deti I. stupňa ZŠ v Pobedime

Dopravná výchova pre deti I. stupňa ZŠ v Pobedime

Dátum: 10. 4. 2014

Dňa 10.4.2014 sme pre deti ZŠ v Pobedime (1.-4. ročník) pripravili dopravnú výchovu. Príslušníci mestskej polície z referátu prevencie doviezli prenosné dopravné ihrisko a počas celého dňa si deti skúšali v priestoroch telocvične ZŠ rôzne dopravné situácie za pomoci semafórov a dopravných značiek.

Besedy pre ZŠ na Banke

Besedy pre ZŠ na Banke

Dátum: 9. 4. 2014

Dňa 8.4.2014 sme uskutočnili sériu besied pre deti zo ZŠ na Banke. Zamerali sme sa aj na 1. stupeň ZŠ, kde sme realizovali prevenčno-bezpečnostný program so zameraním na prácu mestských a obecných polícií a ukážky výzbroje a výstroje MsP Piešťany. Pre staršie ročníky sa viedli besedy na témy nelegálnych drog, alkoholizmu a nelátkových závislostí

Besedy s deťmi zo škôl organizujeme na základe žiadostí i v blízkom okolí Piešťan

Besedy s deťmi zo škôl organizujeme na základe žiadostí i v blízkom okolí Piešťan

Dátum: 4. 4. 2014

Na základe dlhodobej spolupráce so základnými školami v okolí Piešťan, uskutočňujeme na žiadosť škôl i besedy v priľahlých mestách a obciach. V poslednej dobe sme 2x navštívili ZŠ v Chtelnici, konkrétne v termínoch 30.2. a 3.4.2014. Žiaci sa oboznámili s témami tabakizmus, alkoholizmus, nelegálne drogy, nelátkové závislosti a šikanovanie. Išlo o deti z druhého stupňa ZŠ.

Celoročná správa o činnosti referátu prevencie MsP Piešťany

Celoročná správa o činnosti referátu prevencie MsP Piešťany

Dátum: 3. 2. 2014

Správa o činnosti referátu prevencie kriminality v roku 2013V mesiacoch január – jún a september – december 2013 organizovala MsP v rámci prevencie kriminality 3 záujmové krúžky, ktoré mali možnosť deti z piešťanských škôl navštevovať bezplatne. Ideou týchto krúžkov je, aby mali možnosť navštevovať mimoškolskú činnosť i deti, ktoré sú zo sociálne slabších rodín a rodičia nemajú možnosť im takúto činnosť zabezpečiť. Deti chceme zaujať športovou činnosťou, aby svoj voľný čas využívali plnohodnotne, aby sa integrovali do skupiny, ktorá má spoločné záujmy a tak ich chrániť deti pred negatívnymi spoločenskými javmi, príp. pred samotným páchaním priestupkov či trestnej činnosti, ktorú často vykonávajú pod nepriaznivým vplyvom neprispôsobivých vrstovníckych skupín. Takto fungovali nasledovné krúžky pod vedením oficiálnych lektorov:

Beseda v MŠ na Valovej ulici a v MŠ v Zavretom kúte v Piešťanoch

Beseda v MŠ na Valovej ulici a v MŠ v Zavretom kúte v Piešťanoch

Dátum: 13. 6. 2013

V dňoch 11.6. a 12.6. 2013 sme opäť zrealizovali besedu s deťmi v materských školách a konkrétne v MŠ na Valovej ulici a v MŠ v Zavretom kúte. Beseda bola zameraná na tému bezpečného správania sa a na činnosť, výstroj a výzbroj Mestskej polície v Piešťanoch.

Beseda s deťmi z MŠ na Považskej ulici v Piešťanoch

Beseda s deťmi z MŠ na Považskej ulici v Piešťanoch

Dátum: 7. 6. 2013

Dňa 7.6.2013 pracovníci referátu prevencie kriminality opäť zavítali medzi namenších a to do MŠ na Považskej ulici. Deti mali množstvo zvedavých otázok ohľadom práce mestských policajtov, rozprávali sme sa o výstroji a výzbroji MsP v Piešťanoch, ktorú si mohli potom prezrieť a vyskúšať. Beseda bol súčasťou prevenčno-bezpečnostného programu pre deti v MŠ.

Beseda s našimi najmenšími, MŠ 8. mája

Beseda s našimi najmenšími, MŠ 8. mája

Dátum: 14. 5. 2013

Dňa 7.5.2013 sme navštívili našich najmenších v Materskej škole na 8. mája č. 4. Deti sa na nás veľmi tešili, dozvedeli sa mnoho zaujímavostí z práce Mestskej polície v Piešťanoch a prezreli si výstroj a výzbroj príslušníkov mestskej polície. Rozprávali sme sa nielen o práce polície, ale aj o tom, ako sa správať na cestách, ako komunikovať s cudzími ľuďmi, ako si dávať pozor a chrániť si osobné veci a ako si chrániť svoje zdravie.

Besedy pre deti a mládež s protidrogovou tematikou

Besedy pre deti a mládež s protidrogovou tematikou

Dátum: 6. 5. 2013

Aj v tomto školskom roku (2012/2013) pokračuje Mestská polícia v Piešťanoch s prednáškovou činnosťou na tému legálnych i nelegálnych drog na piešťanských základných i stredných školách, v súčasnosti sme s touto tematikou oslovili všetky základné školy v Piešťanoch a Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú i Hotelovú akadémiu.

Dopravná výchova pre 1. stupeň ZŠ na Holubyho ulici

Dopravná výchova pre 1. stupeň ZŠ na Holubyho ulici

Dátum: 30. 1. 2013

Dňa 30.1.2013 pripravili príslušníci Mestskej polície v Piešťanoch dopravnú výchovu pomocou prenosného dopravného ihriska, ktoré sme zakúpili z finančných protriedkov získaných z grantu MV SR. Deti 1.-4. ročníkov na ZŠ na Holubyho ulici si zopakovali v priestoroch telocvične dopavné značenie a riešili rôzne dopravné situácie, dopĺňali dopravné značky do textu. Spolupráca a spätná väzba s deťmi bola veľmi dobrá, deti a pýtali, opovedali na položené otázky. Dúfame, že aspoň takýmto spôsobom čiastočn nahradíme absentujúcu dopravnú výchovu na školách.

Prednášky a besedy v ZŠ v Hornej Strede

Prednášky a besedy v ZŠ v Hornej Strede

Dátum: 22. 11. 2012

V dňoch 15.11. a 21.11.2012 sme uskutočnili na základe pozvania ZŠ v Hornej Strede besedy a prednášky na témy: Nelátkové závislosti, Nelegálne drogy pre žiakov 2. stupňa a pre žiakov 1. stupňa na tému Mestské a obecné polície, ukážky práce, výstroje, výzbroje, kde mali deti možnosť vyskúšať si rôzne pracovné pomôcky polície.

Prednášky v školskom roku 2011/2012

Prednášky v školskom roku 2011/2012

Dátum: 29. 5. 2012

V školskom roku 2011/2012 boli uskutočnené prednášky a besedy na tieto témy:

Hotelová akadémia v Piešťanoch

Hotelová akadémia v Piešťanoch

Dátum: 27. 10. 2010

Na Hotelovej akadémii v Piešťanoch sme uskutočnili sériu prednášok v oblasti prevencie kriminality. So študentami školy sme prebrali témy ako alkoholizmus, nelegálne drogy a mali možnosť vzhliadnuť i krátky film o narkomanovi, ktorý užíval heroín. Študentov téma zaujala a aktívne sa zapájali do diskusie k danej téme, pričom si svoje poznatky overili i v rámci interaktívnych hier.

Besedy so žiakmi 2. stupňa ZŠ na Komenského ulici vo Vrbovom

Besedy so žiakmi 2. stupňa ZŠ na Komenského ulici vo Vrbovom

Dátum: 21. 1. 2010

Na základe žiadostí o besedy s deťmi na tému "Protidrogová výchova" pracujeme i s deťmi okolitých miest a obcí. Dobrú spoluprácu máme už tradične so ZŠ na Komenského ulici vo Vrbovom. Deti majú možnosť si vypočuť zaujímavé informácie o tabakizme, alkoholizme a nelegálnych drogách, tiež si vyskúšali protidrogové okuliare a niečo sa podučili pri interaktívnych hrách.

Návšteva v MŠ na Banke

Návšteva v MŠ na Banke

Dátum: 4. 12. 2009

Dňa 23.11.2010 sme na základe požiadavky z Materskej školy na Banke navštívili deti z tejto škôlky. Mestská polícia im porozprávala o tom, ako sa majú správať na cestách, ako si dávať pozor na svoje veci, čo robia mestskí policajti, aké pracovné pomôcky pri svojej práci používajú. Deti mali možnosť na záver si vyskúšať putá, pozrieť pištoľ, náboje, zahrať sa na malých policajtov a ukázať kamarátom, ako vedia zastavovať autá pomocou svietiaceho terča. Najviac ich zaujímala nepriestrelná vesta, ktorú sme vyskúšali len tým najsilnejším, nakoľko je veľmi ťažká a menšie deti by ju neuniesli.

Prednášky v ZŠ na Holubyho ulici v Piešťanoch

Prednášky v ZŠ na Holubyho ulici v Piešťanoch

Dátum: 2. 12. 2009

Pre deti v ZŠ na Holubyho ulici si Mestská polícia v Piešťanoch pripravila sériu besied s interaktívnymi hrami na tému alkoholizmus, droga číslo 1. Deti si vypočuli informácie o nepriaznivom vplyve alkoholu na organizmus človeka a predovšetkým organizmus detí, oboznámili sa so súčasnou platnou legislatívou, týkajúcou sa predaja alkoholu a požívania alkoholických nápojov u detí a mladistvých. Na záver padlo množstvo otázok, ale najviac sa deti tešili, ako si vyskúšajú "Rauschbrille". Majú tak možnosť vcítiť sa na chvíľu do pocitu človeka, ktorý má v krvi približne 0,8 promile alkoholu. A po vyskúšaní takýchto okuliarov mi dajú za pravdu, že by mali určite problém šoférovať nielen auto ale aj riadiť bicykel či ísť pešo po chodníku.

Beseda o tabakizme v Špeciálnej základnej škole v Piešťanoch

Beseda o tabakizme v Špeciálnej základnej škole v Piešťanoch

Dátum: 20. 11. 2009

Deti zo Špeciálnej základnej školy absolvovali besedu o škodlivých účinkoch tabaku na detský organizmus. Besedu viedla Mgr. Viera Husáková, koordinátorka prevencie kriminality v spolupráci s Ing. Martinom Loučkom. So ŠZŠ v Piešťanoch spolupracuje Mestská polícia v Piešťanoch už dlhšie časové obdobie a jednotlivé témy besied, či prednášok pripravujeme na základe požiadaviek tejto školy. Deti sa do besied aktívne zapájajú, majú mnoho otázok, na ktoré sa im snažíme odborne odpovedať. Zaujímajú sa aj o otázky legislatívy, v tomto prípade v oblasti tabakizmu.

Mgr. V. Husáková

Konferencia o prevencii kriminality v Prievidzi

Konferencia o prevencii kriminality v Prievidzi

Dátum: 10. 11. 2009

Dňa 4.11.2010 sa zúčastnila koordinátorka prevencie kriminality, Mgr. Viera Husáková na Konferencii o prevencii kriminality, ktorú organizovala Mestská polícia v Prievidzi pod taktovkou Mgr. Víta Zajaca, ktorý zastáva tiež funkciu koordinátora prevencie kriminality v Prievidzi. Mestská polícia z Piešťan predstavila prítomným projekt Prevenciou proti represii, oboznámila ich o formách a metódach práce s deťmi v piešťanskom regióne.

Interaktívne hry na ZŠ na Brezovej ulici

Interaktívne hry na ZŠ na Brezovej ulici

Dátum: 2. 10. 2009

Dňa 2.10.2009 sme skúšali interaktívne hry u detí zo štvrtého ročníka a to na Základnej škole na Brezovej ulici. Samozrejme obsahovo sme prispôsobili jednotlivé hry veku detí. Deti hry zvládali, dobre sme sa zabavili a zároveň sa naučili veľa nových vecí v rámci prevencie kriminality.

Mgr. Viera Husáková

Druháci na návšteve MsP v Piešťanoch

Druháci na návšteve MsP v Piešťanoch

Dátum: 1. 10. 2009

Dňa 1.10.2009 navštívili druháci zo Základnej školy na Brezovej ulici priestory Mestskej polície v Piešťanoch. Ukázali sme im pracovné pomôcky, ktoré policajti používajú pri výkone svojho povolania a tiež sa zoznámili s úlohami mestských polícií. Deti však najviac zaujal ako tradične kamerový systém našej mestskej polície, pozreli si miesta, ktoré policajti majú možnosť sledovať.

Mgr. Viera Husáková

Preventívne programy v materských školách

Preventívne programy v materských školách

Dátum: 24. 9. 2009

Aj tento školský rok sme začali s preventívnymi programami v materských školách. Máme veľa požiadaviek na besedy a praktické ukážky práce mestskej polície aj v okolitých obciach, preto sme tento školský rok navštívili ako prvú Materskú školu v Hrádku. Nakoľko obec Hrádok nemá obecnú políciu, po dohode s pedagogičkami sme urobili deťom pekný preventívny program a vyskúšali si aj pracovné pomôcky Mestskej polície v Piešťanoch. Beseda ich zaujala, o čom svedčilo aj to, že nás takmer nepustili domov. Samozrejme v tejto činnosti budeme pokračovať aj v piešťanských materských školách.

Mgr. Viera Husáková

Prezentácia prvého národného antidopingového projektu Play true...

Prezentácia prvého národného antidopingového projektu Play true...

Dátum: 4. 3. 2009

Dňa 2.3.2009 sa uskutočnila v kine Fontána v Piešťanoch prezentácia prvého národného antidopingového projektu Play true, ži pravdivo, neklam sám seba. Autorom projektu je RNDr. Jaroslav Malchárek, odborným garantom MUDr. Pavel Malovič, PhD, MPH, ktorí prijali naše pozvanie spoločne s Danielom Medom, majstrom sveta vo fintess. Záštitu nad projektom prevzal podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič. Medzi partnerov projektu patria okrem iných i Ministerstvo školstva SR, Protidrogový fond, Slovenský olympijský výbor, Prezídium PZ SR, Štátný pedagogický ústav, Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog SR... Realizátorom projektu je občianske združenie Športom proti drogám.

Besedy o látkových závislostiach v ZŠ na Brezovej ulici

Besedy o látkových závislostiach v ZŠ na Brezovej ulici

Dátum: 12. 12. 2008

V mesiacoch november a december sa oboznámili žiaci druhého stupňa v ZŠ na Brezovej ulici s problematikou látkových závislostí. Pričom u žiakov piatych ročníkov prebehli besedy na tému Tabakizmus a vyššie ročníky pracovali s témami látkových závislostí všeobecne. Formou interaktívych hier si tak doplnili poznatky z problematiky látkových závislostí. Študenti síce majú informácie o tom, čo sú drogy, prípadne kde by sa s nimi mohli stretnúť, ale pociťujeme ešte stále značné medzery v poznatkoch o kokrétnych drogách, ich účinkoch, abstinenčných príznakoch a pod. Takmer vo všetkých školách sa stretávame napríklad s tým, že deti hovoria o marihuane ako o legálnej droge. Práve pri interaktívnych hrách je zaujímavé, že žiaci majú pocit že sa hrajú, ale pri tejto hre sa diskutuje a tým získavajú i nové informácie z tejto problematiky.

Mgr. Viera Husáková, koordinátorka prevencie kriminality

Prevenčno-bezpečnostné programy v materských školách

Prevenčno-bezpečnostné programy v materských školách

Dátum: 29. 4. 2008

V dňoch 14.4.-24.4.2008 sme uskutočnili sériu besied na materských školách v Piešťanoch. Konkrétne sme navštívili Materské školy na Schererovej ulici, na Valovej ulici a obe MŠ na ulici 8. mája, okrem toho k nám osobne zavítali deti z MŠ na Považskej ulici. Deti sa dozvedeli, ako pracuje Mestská polícia v Piešťanoch, oboznámili sme ich aj so základmi dopravnej výchovy a najmä mali možnosť prezrieť si pracovné pomôcky, ktoré používajú policajti pri výkone svojej práce. Tieto pomôcky si prezreli všetky zblízka a najviac ich zaujali putá, nepriestrelná vesta a pištoľ. Deti, ktoré nás navštívili osobne v priestoroch MsP Piešťany na Teplickej ulici videli i kamerový systém a priestory stálej služby. Na záver sa zahrali na policajtov sami, keď sedeli v "policajnom aute" a mohli vyskúšať majáky. Takýmto spôsobom sa snažíme priblížiť k deťom a ukázať im, že policajt môže byť ich kamarát.

Mgr. Viera Husáková, koordinátorka prevencie kriminality

Dopravná výchova v materskej škole

Dopravná výchova v materskej škole

Dátum: 13. 3. 2008

Dňa 5.3.2008 sme opäť zavítali medzi deti Materskej školy na Detvianskej ulici v Piešťanoch. Obsahom prednášky spojenej s besedou a praktickými ukážkami bola dopravná výchova a tiež kompetencie mestských polícií v rámci dopravy. Deti pozorne počúvali a zároveň správne reagovali na naše otázky, poznali jednotlivé farby na semafóroch, ako sa prechádza cez cestu, akú výbavu má bicykel a pod. a poznali i väčšinu dopravných značiek, ktoré sme si so sebou priniesli. Na záver sme sa s deťmi zahrali na rôzne dopravné situácie. Škôlkarom sa však najviac pozdávalo, keď si mohli vyskúšať úlohu policajtov „na živo“ a zastavovali autá – svojich spolužiakov – zastavovacím a svetelným terčom. Ako nám uviedli pani učiteľky, celý týždeň venovali dopravnej výchove, čo bolo vidieť i na znalostiach detí z tejto oblasti.

Prvé skúsenosti s "Rauschbrille" na školách

Prvé skúsenosti s "Rauschbrille" na školách

Dátum: 11. 12. 2007

Od začiatku školského roka 2007/2008 sme začali v rámci prevenčných aktivít Mestskej polície v Piešťanoch sériu prednášok s protidrogovou tematikou so zameraním na legálne drogy – tabakové výrobky a alkohol.

Prednášky o legálnych a nelegálnych drogách

Prednášky o legálnych a nelegálnych drogách

Dátum: 4. 9. 2007

Od začiatku školského roka 2006/2007 prebiehajú na jednotlivých školách v Piešťanoch i blízkom okolí prednášky na témy Tabakizmus, Alkoholizmus, Nelegálne drogy, pričom uprednostňujeme prednášky po jednotlivých triedach a podľa záujmu o témy. Našim hlavným cieľom je informovať deti a mládež II. stupňa všetkých základných škôl v Piešťanoch a okolí o rizikách užívania legálnych a nelegálnych drog a následne s nimi besedovať na aktuálne otázky k tejto problematike.

Mgr. Viera Husáková

Prednášky s MUDr. Zuzanou Nedelkovou

Prednášky s MUDr. Zuzanou Nedelkovou

Dátum: 1. 12. 2006

Od decembra 2006 sme uskutočnili v spolupráci s odborným garantom, a to s MUDr. Zuzanou Nedelkovou, sériu tematicky zameraných prednášok na všetkých základných školách pre deti 9. ročníkov.

Zobrazené 31-60 z 61

Prevencia

Sviatok

Meniny má Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Zajtra má meniny Alfréd, Leonid, Leonídas, Leoš, Ruslan, Alfréda

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, utorok 18. 6. 2024
polojasno 28 °C 17 °C
streda 19. 6. oblačno 28/18 °C
štvrtok 20. 6. polojasno 27/17 °C
piatok 21. 6. mierny dážď 29/17 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

hf-dekorace