Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská polícia mesta Piešťany
Mestská polícia
mesta Piešťany
V prípade akéhokoľvek problému
nás neváhejte kontaktovať

Kritéria prijatia

Mestským policajtom sa môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako  21 rokov, ktorá  je  telesne, duševne  a odborne spôsobilá na plnenie úloh  mestskej polície.

Osoba preukazuje svoju spôsobilosť:

a)  vykonaním  pohovoru  so zameraním na povahové vlastnosti, predpoklady a schopnosti  na prácu mestského policajta,           

b) vykonaním psychologických testov, po ktorých bola označená ako osoba schopná vykonávať policajnú profesiu,

c) predložením lekárskej správy o zdravotnom stave uchádzača a s doporučením, že uchádzač je spôsobilý vykonávať policajnú profesiu,  

d) predložením  odpisu z registra trestov bez záznamu a svojou bezúhonnosťou v mieste bydliska

e) predložením  dokladu o vzdelaní. Podmienkou prijatia je stredoškolské vzdelanie s maturitou všeobecného alebo odborného smeru, pričom budú preferované osoby ovládajúce cudzí jazyk (nemecký alebo anglický), alebo  odbornosťou užitočnou v  policajnej profesii,        

f) odbornú spôsobilosť  preukazuje  mestský policajt vykonaním skúšky pred odbornou komisiou PZ, po absolvovaní odbornej prípravy, v zmysle Zákona o obecnej polícií.

 

Odborná spôsobilosť a odborná príprava príslušníkov obecnej polície v zmysle zákona 564/1991 o obecnej polícii
§ 25

 

(1) Príslušník obecnej polície môže plniť úlohy obecnej polície podľa tohto zákona iba vtedy, ak má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a získal odbornú spôsobilosť príslušníka obecnej polície (ďalej len "odborná spôsobilosť").

(2) Odbornú spôsobilosť získa príslušník obecnej polície absolvovaním odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície (ďalej len "odborná príprava") a úspešným vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti (ďalej len "skúška") pred odbornou komisiou Policajného zboru. Príslušník obecnej polície môže opakovať skúšku iba raz na opravnej skúške. Ak príslušník obecnej polície nevykoná opravnú skúšku, môže vykonať novú skúšku až po opakovanom absolvovaní odbornej prípravy. Dátum a miesto vykonania skúšky a opravnej skúšky určuje ministerstvo.

(3) Odbornú spôsobilosť spĺňa aj príslušník obecnej polície, ktorý získal vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole.

(4) Obec je povinná uhradiť ministerstvu preukázateľné náklady súvisiace s vykonaním skúšky a opravnej skúšky.

(5) Ministerstvo vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície (ďalej len "osvedčenie")
a) príslušníkovi obecnej polície bezprostredne po úspešnom vykonaní skúšky alebo
b) na základe písomnej žiadosti príslušníkovi obecnej polície, ktorý získal odbornú spôsobilosť podľa odseku 3; k žiadosti príslušník obecnej polície priloží osvedčený odpis alebo osvedčenú kópiu vysvedčenia o záverečnej skúške v študijnom odbore bezpečnostná služba alebo, ak ide o absolventa vysokej školy, osvedčený odpis alebo osvedčenú kópiu vysokoškolského diplomu v študijnom odbore bezpečnostná služba.

(6) Osvedčenie podľa odseku 5 je verejná listina.

(7) Ustanovenie a zloženie odborných komisií Policajného zboru, podrobnosti o organizácii skúšky a hodnotení skúšky a vzor osvedčenia ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
 

§ 26

(1) Odbornú prípravu vykonáva ministerstvo v stredných odborných školách Policajného zboru alebo sa vykonáva v zariadeniach obcí na základe písomnej žiadosti obce o vykonanie odbornej prípravy a skúšky.

(2) Žiadosť o vykonanie odbornej prípravy a skúšky obsahuje
a) názov obce,
b) meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo (ďalej len "osobné údaje") príslušníka obecnej polície, ktorý má absolvovať odbornú prípravu a skúšku,
c) vyhlásenie príslušníka obecnej polície, ktorý má absolvovať odbornú prípravu a skúšku, že súhlasí, aby ministerstvo spracúvalo a evidovalo jeho osobné údaje,
d) odtlačok pečiatky obce, meno a priezvisko starostu obce a jeho podpis.

(3) Termín nástupu na odbornú prípravu určuje ministerstvo alebo zariadenie obcí tak, aby bola odborná príprava vykonaná aspoň raz v roku; to neplatí, ak nebola ministerstvu alebo zariadeniu obcí v priebehu roka doručená písomná žiadosť obce o vykonanie odbornej prípravy a skúšky.

(4) Obec je povinná uhradiť ministerstvu alebo zariadeniu obcí preukázateľné náklady súvisiace s vykonaním odbornej prípravy.

(5) Dĺžka trvania odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície je 420 hodín.

(6) Formu, rozsah odbornej prípravy, vzor žiadosti o vykonanie odbornej prípravy a o vykonanie skúšky, podrobnosti o organizácii a o vykonávaní odbornej prípravy ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

Dokumenty

Sviatok

Meniny má Viliam, Vilhelm, Elektra, Elma, Vilhelmína

Zajtra má meniny Vilma, Elmar, Maxim, Maxima

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, utorok 28. 5. 2024
slabý dážď 23 °C 13 °C
streda 29. 5. oblačno 21/12 °C
štvrtok 30. 5. slabý dážď 22/12 °C
piatok 31. 5. mierny dážď 17/13 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

hf-dekorace