Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská polícia mesta Piešťany
Mestská polícia
mesta Piešťany
V prípade akéhokoľvek problému
nás neváhejte kontaktovať

O prevencii

I. Základné pojmy z prevencie kriminality

Prevencia kriminality predstavuje vedecky zdôvodnené, zámerné, cieľavedomé, plánovité a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality s cieľom predísť im, odstrániť ich, alebo ich vhodnými formami a metódami pôsobenia aspoň sčasti (podľa možnosti v čo najvyššej miere) eliminovať, prípadne ich negatívne prejavy obmedziť a súčasne podporovať vytváranie antikriminogénnych podmienok. K prevencii kriminality je potrebné pristupovať v kontexte prevencie iných sociálno-patologických javov.

Do systému prevencie kriminality patrí:

Prevencia prostredníctvom trestného práva a iných zákonných opatrení

Prevencia prostredníctvom osobitných preventívnych činností, ktorá sa uskutočňuje ako:

Sociálna prevencia

je všeobecnou prevenciou všetkých sociálnopatologických javov a jej podstatou je vytváranie priaznivých spoločenských podmienok v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej, výchovnovzdelávacej, v oblasti zamestnanosti, podmienok na využitie voľného času, rast životnej úrovne, duchovný rozvoj, humanizáciu a skvalitňovanie spôsobu života spoločnosti ako celku, sociálnych skupín, ako aj na socializáciu, resocializáciu a sociálnu integráciu jednotlivca. Pri sociálnej prevencii ide o vytváranie takých podmienok, aby sa človek nestal páchateľom trestného činu, alebo aby v páchaní trestnej činnosti nepokračoval.

Situačná prevencia

je špecificky orientovaná na kriminalitu, ochranu verejného poriadku, bezpečnosti, zdravia, života a majetku. Jej prínosom je, že na jednej strane prostredníctvom klasickej, technickej, fyzickej a režimovej ochrany sťažuje potenciálnemu páchateľovi spáchať trestný čin alebo iný delikt, na druhej strane zvyšuje pravdepodobnosť odhalenia reálneho páchateľa.

Prevencia viktimácie

je druhom špecificky orientovanej prevencie kriminality, ktorá sleduje, aby sa človek nestal obeťou trestného činu.

Sociálna, situačná prevencia a prevencia viktimácie sa môžu realizovať podľa:

1. kritéria vývoja kriminálneho problému ako:

 • primárna prevencia - predstavuje všeobecné preventívne pôsobenie na ľudí, situácie a objekty
 • sekundárna prevencia - je orientovaná na rizikové osoby, u ktorých sa predpokladá, že sa môžu stať páchateľmi alebo obeťami trestnej činnosti, ako aj na elimináciu situačných kriminogénnych faktorov
 • terciárna prevencia - je vo vzťahu k páchateľom a situáciám prevenciou recidívy trestnej činnosti, vo vzťahu k obetiam sociálnou, zdravotníckou, psychologickou a právnou pomocou s cieľom ich psychickej stabilizácie a sociálnej reintegrácie

2. kritéria rozsahu, šírky, resp. veľkosti cieľového objektu ako:

 • širokoplošná - realizovaná v celoštátnom alebo regionálnom meradle
 • skupinová, komunitná - v rámci mesta, obce, komunity alebo cieľovej skupiny
 • individuálna - adresne zameraná na konkrétny objekt

3. kritéria časovej pôsobnosti na objekt prevencie ako:

 • jednorazová - formou jednorazovej intervencie, aktivity alebo poradenstva
 • krátkodobá - pôsobenie na objekt prevencie niekoľko dní až týždňov
 • strednodobá - viacmesačné či viacročné priebežné pôsobenie na objekt, príp. dohľad nad ním
 • dlhodobá - vyjadruje mnohoročné a sústavné pôsobenie na objekt
 • Princípy prevencie
 • Princíp jednoty represie a prevencie
 • Princíp ústavnosti a zákonnosti prevencie
 • Princíp aktuálnosti a objektívnosti prevencie
 • Princíp koordinácie prevencie
 • Princíp inštitucionálneho a personálneho zabezpečenia prevencie
 • Princíp širokej účasti občanov na prevencii
 • Princíp finančného zabezpečenia prevencie
 • Princíp informačného zabezpečenia prevencie
 • Princíp komplexnosti prevencie
 • Princíp plánovitosti a cielenosti prevencie
 • Princíp vedeckosti prevencie
 • Princíp medzinárodnej spolupráce v prevencii
 • Princíp sústavnosti prevencie

II. Prevencia kriminality v podmienkach mesta Piešťany

Prevencia kriminality sa v našom meste rozbehla "naplno" v roku 1999, keď ju začínali realizovať príslušníci mestskej polície. V roku 2001 bolo vytvorené pracovné miesto koordinátora prevencie kriminality a v tom istom roku schválilo Mestské zastupiteľstvo projekt s názvom "S mládežou proti kriminalite", na základe ktorého boli napĺňané prevenčné aktivity v Piešťanoch a blízkom okolí. No v roku 2007 bol Mestským zastupiteľstvom v Piešťanoch schválený nový projekt s názvom "Prevenciou proti represii", ktorý prihliada a prispôsobuje sa súčasným potrebám mesta.

Prevencia kriminality mestskej polícii vyplýva i priamo zo základných úloh uvedených v Zákone o obecnej polície č. 564/1991 Zb., kde je v § 3, ods. 1, písm. h) uvedené:

Obecná polícia plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

Prevencia kriminality sa realizuje predovšetkým formou prednášok, besied, interaktívnych hier, športových činností.

Prevencia

Sviatok

Meniny má Vít, Jolana

Zajtra má meniny Bianka, Blanka, Benon, Božetech, Alina, Božetecha

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, sobota 15. 6. 2024
slabý dážď 24 °C 11 °C
nedeľa 16. 6. slabý dážď 23/14 °C
pondelok 17. 6. takmer jasno 26/13 °C
utorok 18. 6. takmer jasno 28/17 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

hf-dekorace