Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská polícia mesta Piešťany
Mestská polícia
mesta Piešťany
V prípade akéhokoľvek problému
nás neváhejte kontaktovať

Celoročná správa o činnosti referátu prevencie MsP Piešťany

Celoročná správa o činnosti referátu prevencie MsP Piešťany

Správa o činnosti referátu prevencie kriminality v roku 2013V mesiacoch január – jún a september – december 2013 organizovala MsP v rámci prevencie kriminality 3 záujmové krúžky, ktoré mali možnosť deti z piešťanských škôl navštevovať bezplatne. Ideou týchto krúžkov je, aby mali možnosť navštevovať mimoškolskú činnosť i deti, ktoré sú zo sociálne slabších rodín a rodičia nemajú možnosť im takúto činnosť zabezpečiť. Deti chceme zaujať športovou činnosťou, aby svoj voľný čas využívali plnohodnotne, aby sa integrovali do skupiny, ktorá má spoločné záujmy a tak ich chrániť deti pred negatívnymi spoločenskými javmi, príp. pred samotným páchaním priestupkov či trestnej činnosti, ktorú často vykonávajú pod nepriaznivým vplyvom neprispôsobivých vrstovníckych skupín. Takto fungovali nasledovné krúžky pod vedením oficiálnych lektorov:

Krúžok sebaobrany – pod vedením Martina Beneša, 2x týždenne v priestoroch veľkej telocvične ZŠ na Brezovej ulici, a to v pondelok a vo štvrtok po 1,5 hodine. Krúžok navštevovalo a prihlášky odovzdalo 93  detí.

 

Krúžok bikrosu – pod vedením Ing. Andreja Cimbalíka, 1 x týždenne v stredu po tri hodiny v priestoroch bikrosového parku na sídlisku A. Trajan. Krúžok navštevovalo  25 detí.

 

 

            Strelecký krúžok – pod vedením Igora Žlnaya, 1x Krúžok navštevovalo a prihlášky odovzdalo 23 detí.

 

            Jednotlivé krúžky  navštevovalo  141 detí.

 

 

            Dňa 25.3.2013 príslušníci MsP zorganizovali besedu s dôchodcami ohľadom ich bezpečnosti v klube dôchodcov Svornosť. Zúčastnení mali možnosť klásť otázky počas doby 2 hodín. Táto prednáška bola vedená zástupcom náčelníka mestskej polície za účasti priestupkového referátu a referátu prevencie kriminality.

 

            V mesiaci jún sme organizovali tak ako každoročne v spolupráci s kynologickým klubom branné dni pre žiakov ZŠ pod záštitou náčelníka MsP, ktoré sme organizovali v kynologickom areáli na Bodone. Dňa 22.5.2013 nás navštívili deti zo Špeciálnej základnej školy v Piešťanoch, 25.6.2013 sa konal  branný deň pre ZŠ Brezová ulice a dňa 26.6.2013 pre ZŠ z Vajanského ulice a ZŠ z Holubyho ulice. V rámci týchto dní majú deti možnosť vidieť ukážky výcviku psov, ukážky výstroje a výzbroje mestskej polície, sú pre nich pripravené rôzne hry a športové činnosti od streľby zo vzduchovky, hod loptou na cieľ, preťahovanie lanom, triafanie terčov loptou na lane až po futbal a iné kolektívne športy. Branné dni organizujeme vždy po dohode s vedením konkrétnej školy.

 

Ukážky výstroje, výzbroje príslušníkov MsP spojenú s besedou a názornými ukážkami práce kynológov v spolupráci s kynologickým klubom Bodona Piešťany sa pravidelne konali aj v priestoroch rekreačného strediska Dúbrava - Prašník pre deti, ktoré tu absolvovali školy v prírode, od konca apríla do začiatku júna sa vykonala táto akcia 7-krát a 1-krát v tábore pre deti piešťanských škôl, ktorý organizovala Mestská polícia v Piešťanoch na Podkylave.

 

            V spolupráci s autoškolou Baán sa spolupodieľame počas školského roka na dopravnej výchove pre žiakov ZŠ z Piešťan i širokého okolia, ktorej sa zúčastňuje pravidelne jeden príslušník MsP.

 

            S  Otvorenou náručou, n.o. Piešťany sme sa spolupodieľali na organizácii športového dňa pre deti s postihnutím (30.5.2013) a tiež pre deti z okolia Piešťan (87.2013), ktoré sa konali v priestoroch VHM v Piešťanoch. Dňa 7.8.2013 sme uskutočnili s Otvorenou náručou, n.o. Piešťany besedu spojenú s ukážkami výstroje a výzbroje Mestskej polície v Piešťanoch pre deti s postihnutím v priestoroch S.E.V. Zrnko v Piešťanoch.

 

            Dňa 20.6.2013 sme sa podieľali a zároveň aktívne zúčastnili na organizácii branno-športového dňa pre zamestnancov ÚPSVaR v Piešťanoch v priestoroch Ratnovskej zátoky.

 

            V materských školách v Piešťanoch sme uskutočnili niekoľko besied v rámci prevečno-bezpečnostného programu, kde sa deti dozvedeli základné informácie o mestskej polícii, dopravná výchova, bezpečné správanie na ulici, doma s názornými ukážkami výstroje a výzbroje  príslušníkov MsP Piešťany. V priebehu mesiacov január až jún a september až december sme uskutočnili takéto besedy v MŠ Scherera, MŠ 8. mája, MŠ Zavretý Kút, MŠ Staničná, MŠ Valová, MŠ Považská,  MŠ Detvianska, MŠ A. Dubčeka.

 

            Na základných školách v Piešťanoch vrátane Cirkevnej základnej školy v Piešťanoch prebiehali v mesiacoch január – jún a september – december 2013 besedy a prednášky na tieto témy:

 

- Mestská polícia, jej kompetencie, bezpečnostný program – 14 prednášok

- tabakizmus                                       – 19 prednášok

- alkoholizmus                                    –  22 prednášok

- nelegálne drogy                               – 21 prednášok

- nelátkové závislosti                         – 13 prednášok

- šikanovanie                                      –  11 prednášok

- domáce násilie                                 –   12 prednášok

- obchodovanie s ľuďmi                    -  13 prednášok

- dopravná výchova                           -    6 prednášok

 

            Tieto prednášky na základe žiadostí boli uskutočnené i mimo piešťanského regiónu a to v:

 

ZŠ Moravany nad Váhom                 – 4 prednášky,

ZŠ Horná Streda                                – 8 prednášok,

ZŠ Vrbové Komenského ul.              – 4 prednášky,

ZŠ Banka                                            – 8 prednášok,

ZŠ Rakovice                                        - 2 prednášky

 

Na stredných školách v Piešťanoch boli uskutočnené nasledovné prednášky:

 

 

            Stredná záhradnícka škola – šikanovanie                             –   4 prednášky

 

            Hotelová akadémia Ľ. Wintera - nelegálne drogy                –   4 prednášky

                                                               - nelátkové závislosti          –   8 prednášky

                                                               - obchodovanie s ľuďmi     -    4 prednášky

 

            SPŠE – nelátkové závislosti                                                  –   8 prednášky

                       - šikanovanie                                                              –   4 prednášky

                        - nelegálne drogy                                                       -   10 prednášok

                        - obchodovanie s ľuďmi                                            -   4 prednášky

                        - domáce násilie                                                         -    4 prednášky

 

 

            Gymnázium P. de Coubertina

 

-          Nelegálne drogy                                                  - 3 prednášky

-          Obchodovanie s ľuďmi                                       - 7 prednášok

-          Nelátkové závislosti                                            - 4 prednášky

-          Šikanovanie                                                         - 3 prednášky

 

 

            Počas mesiacov máj - jún 2013 prebiehali prípravy na letný tábor pre deti z piešťanských škôl organizovaný Mestskou políciou v Piešťanoch a v mesiacoch máj – august 2013 prípravy na Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi, ktorý sa bude konať dňa 7.9.2013 v priestoroch VHM v Piešťanoch.

           

V dňoch 1.7.-7.7.2013 sme organizovali letný výchovno-vzdelávací tábor pre deti zo

základných škôl v Piešťanoch v priestoroch ranča na Podkylave.

 

            Počas prvého polroka 2013 sme spracúvali 5 žiadostí na grant, ktoré sa týkali činnosti a rôznych akcií, usporadúvaných v priebehu roka 2013.

 

            V rámci prevencie kriminality bolo poskytnutých 11 konzultácií študentom VŠ  zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety k bakalárskym prácam i magisterským diplomovým prácam.

 

            Dňa 22.8.2013 sme usporiadali športovo-turistický deň pre deti piešťanských škôl, aby sme rodičov detí počas prázdnin aspoň na deň odbremenili od rozmýšľania,  aký program im vymyslieť počas prázdnin. V tejto tradícii by sme chceli pokračovať aj v ďalšom roku.

 

            Dňa 7.9.2013 sa konal v priestoroch Vojenského historického múzea v Piešťanoch Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi za účasti významných hostí z oblasti politického života, ktorému predchádzali 4 porady s vedením VHM a s inými aktívnymi zložkami, ktoré sa podieľali na programe akcie v rámci statických i dynamických ukážok. Vstup a jednotlivé atrakcie spojené s programom boli pre zúčastnené deti a dospelých bezplatné.

 

            V septembri 2013  Mgr. V. Husáková rokovala s RNDr. Jaroslavom  Malchárkom z občianskeho združenia Športom proti drogám, ktorý poskytol pre účely protidrogovej prevencie na školách v Piešťanoch a okolí 2 druhy DVD materiálov (spolupracovali sme aj na iných projektov napr. Play True – antidopingový project), ktoré sú postupne odovzdávané na jednotlivých školách koordinátorom protidrogovej prevencie, príp. pedagógom so zameraním na etiku.

            V mesiaci november 2013 sme vypracúvali projekty na základe výzvy MV SR so zameraním na športovú činnosť Mestskej polície v Piešťanoch a organizovanie Letného výchovno-vzdelávacieho tábora pre peer aktivistov v prevencii kriminality.

 

            Dňa 26.11.2013 sa zúčastnila Mgr. V. Husáková pracovného stretnutia koordinátorov protidrogovej prevencie na školách v CPPPaP v Piešťanoch, kde sa aktívne zapojila do programu a predniesla referát o činnosti referátu prevencie kriminality MsP v Piešťanoch a možnostiach spolupráce s jednotlivými školami.

Dátum vloženia: 3. 2. 2014 19:08
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 8. 2016 12:45

Prevencia

Sviatok

Meniny má Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Zajtra má meniny Daniel, Dan, Dalina

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, sobota 20. 7. 2024
slabý dážď 27 °C 19 °C
nedeľa 21. 7. slabý dážď 27/18 °C
pondelok 22. 7. jasná obloha 32/18 °C
utorok 23. 7. slabý dážď 32/19 °C

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

hf-dekorace