Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská polícia mesta Piešťany
Mestská polícia
mesta Piešťany
V prípade akéhokoľvek problému
nás neváhejte kontaktovať

Akce, súťaže a športová činnosť

Zobrazené 31-60 z 74
Denný kemp v ON Semiconductor - ukážky činnosti

Denný kemp v ON Semiconductor - ukážky činnosti

Dátum: 20. 8. 2015

Dňa 6.8.2015 mestskí i štátni policajti ukážkami svojej činnosti obohatili denný kemp pre deti zamestnancov ON Semiconductor.

Mestskí policajti pripravili zimný tábor pre deti

Mestskí policajti pripravili zimný tábor pre deti

Dátum: 10. 3. 2015

Mestskí policajti v rámci prevencie kriminality pripravili zimný tábor pre peer aktivistov v prevencii kriminality. Ten sa konal v dňoch 1.3.-6.3.2015 na Bezovci. Deti boli ubytované na Šport Chate. Finančné prostriedky sme získali prostredníctvom grantu z MV SR, projekt finančne podporila Rada vlády SR pre prevenciu kriminality. Deti tak počas jarných prázdnin mali pestrú činnosť, od šmýkania sa na vreciach po snehovej pokrývke, guľovačke, stavania snehuliaka až po rôzne činnosti na chate, kde si otestovali svoje vedomosti v rôznych súťažiach a hrách. 17 chlapcov a dievčat vôbec nezaháľalo, ale mali jarné prázdniny, ako sa patrí, okrem spomínaných činností boli na pešej turistike na hrad Tematín, navštívili i kúpalisko Galandia a v Novej Lehote navštívili miesto, kde sa natáčal seriál Horná Dolná. Pani Kováčiková z Dolnej Lehoty napiekla deťom hornodolianske kakaovníky a deti zapózovali fotografom aj priamo v krčme, kde sa seriál odohrával.

Tábor si tak užili aktívne deti, ktoré sa podieľajú na prevencii kriminality v rámci svojich vrstovníckych skupín. Veríme, že sa nám podarí zorganizovať i letný tábor, samozrejme s vyšším počtom detí.

Zumba s deťmi

Zumba s deťmi

Dátum: 23. 10. 2014

Dňa 17.10.2014 sa konalo športové popoludnie pre deti zo ZŠ na Brezovej ulici. V rámci tohto popoludnia si mohli deti zacvičiť s inštruktorkou zumby - fitnes. V priestoroch malej telocvične sa nazbieralo kopec detí, cvičenie sa im páčilo, zapojili sa dievčatá i chlapci a na záver vyjadrili svoje želanie takúto akciu určite zopakovať.

Krúžok sebaobrany

Krúžok sebaobrany

Dátum: 18. 9. 2014

OZNAM

Krúžok sebaobrany s trénerom Martinom Benešom začína svoju činnosť v školskom roku 2014/15 dňa 18.9.2014 na ZŠ Brezová ul., tréningy budú prebiehať ako po minulé roky:


Pondelok 16,00 - 17,00 hod

Štvrtok 16,00 - 17,00 hod

Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi, 6.9.2014

Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi, 6.9.2014

Dátum: 17. 9. 2014

Dňa 6.9.2014 sa konal v priestoroch Vojenského historického múzea v Piešťanoch už 8. ročník Dňa ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi. Organizátormi boli ako každoročne Mestská polícia Piešťany a VHM Piešťany. V dynamických ukážkach sa predstavili hipológovia z Prezídia PZ SR, kynológovia a zásahová jednotka ZVaJS z ÚVTOS a ÚVV v Leopoldove, služobná kynológia - vyhľadávanie peňazí a psychotropných a omamných látok, z Colného úradu v Bratislave, Čestná stráž so svojim show-programom, vojenská dychová hudba.

Dopravné ihrisko pre výučbu dopravnej výchovy

Dopravné ihrisko pre výučbu dopravnej výchovy

Dátum: 3. 6. 2014

Dňa 31.5.2014 v rámci osláv MDD, ktoré organizovala agentúra Ruka hore a Aupark Piešťany, bolo odovzdané Mestu Piešťany prenosné dopravné ihrisko, ktoré zakúpil z vlastných prostriedkov Rotary club a poskytol ho tak na účely výučby dopravnej výchovy na školách v Piešťanoch a blízkom okolí. Toto dopravné ihrisko bude slúžiť pracovníkom referátu prevencie Mestskej polície v Piešťanoch pri ich prevenčných aktivitách. Deti mali možnosť vyskúšať si ihrisko priamo na Námestí slobody v Piešťanoch v rámci akcií k MDD. Ihrisko obsahuje rôzne dopravné situácie, dopravné značky, semafóry, priechody pre chodcov a deti majú možnosť si konkrétne situácie v doprave vyskúšať na bicykli, kolobežke, príp. ako chodci.

Konferencia s názvom: Dobrá prax - naša inšpirácia

Konferencia s názvom: Dobrá prax - naša inšpirácia

Dátum: 20. 3. 2014

Dňa 18.3.2014 sa zúčastnili príšlušníci Mestskej polície v Piešťanoch na konferencii s názvom Dobrá prax - naša inšpirácia, ktorá sa konala v priestoroch Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Vypočuli sme si podnetné referáty o práci na rôznych úsekoch sociálnej práce, najmä z oblasti sociálno-patologických javov, ktoré môžeme využiť následne i vo svojej praxi pri práci s deťmi a problémovými klientami. Naša účasť na tejto konferencii nebola po prvýkrát, zúčastnili sme sa aj v roku 2013, pričom prínosom pre nás je najmä to, že si vypočujeme skúsenosti z praxe a každý rok prijmú pozvanie rôznorodé organizácie, máme tak možnosť nadviazať spoluprácu a kontakty stále s novými kolegami a inštitúciami.

Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi, 7.9.2013

Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi, 7.9.2013

Dátum: 23. 9. 2013

Dňa 7.9.2013 sa konal 7. ročník Dňa ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi. Ako každoročne, tak aj tento rok sa akcia a jej atrakcie konali v priestoroch Vojenského historického múzea v Piešťanoch, ktoré je spolu s Mestskou políciou v Piešťanoch organizátorom tohto podujatia. Priestory dynamických a statických ukážok sa síce premiestnili "za plot", ale poskytlo sa tak viac priestoru exponátom VHM. Celé podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta Piešťany, Rema Cicutta a ministra obrany SR, Martina Glváča. Vstup do priestorov VHM ako i program podujatia bol pre návštevníkov bezplatný. V tradícii usporadúvania Dňa ozbrojených zložiek a záchranných systémov budeme pokračovať naďalej a tešíme sa na návštevníkov i budúci rok.

Športovo-turistický deň pre deti zo ZŠ v Piešťanoch

Športovo-turistický deň pre deti zo ZŠ v Piešťanoch

Dátum: 30. 8. 2013

Dňa 22.8.2013 zorganizovala pracovníčka referátu prevencie kriminality z MsP Piešťany, V. Husáková, Športovo-turistický deň pre deti zo ZŠ v Piešťanoch. Myšlienkou podujatia bola práve pomoc rodičom, ktorý majú problém, čo s deťmi cez letné prázdniny. Bola to taká "skúšobná" akcia, ale na základe dobrých ohlasov rodičov, by sme chceli takéto výlety zopakovať aj budúce letné prázdniny. Tento výlet sme sa prešli z Piešťan cez Bakchus vilu, naobedovali sme sa v priestoroch reštaurácie Furman a zase späť cez Ahoj a Banku do Piešťan

Branno-športové dni pre deti zo ZŠ v Piešťanoch

Dátum: 28. 6. 2013

V dňoch 25.6. a 26.6.2013 sa uskutočnili v priestoroch Kynologického klubu Bodona branno-športové dni pre deti zo ZŠ v Piešťanoch. Akciu zorganizovala Mestská polícia v Piešťanoch v spolupráci s Kynologickým klubom Bodona. Napriek nepriazni počasia sa nám podarilo predpoludňajšie hodiny zvládnuť bez dažďa. Deti videli ukážky výcviku psov, reakcie na povely, zadržanie podozrivej osoby psom a mnohé iné zaujímavosti. Po týchto ukážkach mali možnosť si prezrieť výstroj a výzbroj mestského policajta, zahrať si rôzne hry, napr. hod na cieľ, preťahovanie lanom, zhadzovanie predmetu loptou a tiež si vyskúšať svoje zručnosti v streľbe zo vzduchovky.

Branno-športový deň pre deti zo ŠZŠ

Branno-športový deň pre deti zo ŠZŠ

Dátum: 3. 6. 2013

Dňa 30.5.2013 sa uskutočnil v priestroch Vojenského historického múzera Piešťanoch branno-športový deň pre deti, ktoré navštevujú Špeciálnu základú školu. Na akcii sa spolupodieľali OZ Otvorená náruč, Mestská polícia v Piešťanoch, Vojenské historické múzeum v Piešťanoch. Deti si v sprievode pedagogičiek prezreli exponáty múzea, zahrali sa a strávili tak pekné predpoludnie trochu netradične.

Športový krúžok sebaobrany pri MsP Piešťany

Športový krúžok sebaobrany pri MsP Piešťany

Dátum: 14. 9. 2012

Športový krúžok sebaobrany pri MsP Piešťany začal svoju činnosť aj v školskom roku 2012/2013. Tréningovú činnosť vedie i naďalej pán Martin Beneš, ktorý vlastní i certifikát z bojového umenia Taekwondo. Tréningy prebiehajú v súčasnej dobe na ZŠ na Brezovej ulici - v priestoroch veľkej telocvične nasledovne:

Branné dni s mestskou políciou 2012

Branné dni s mestskou políciou 2012

Dátum: 28. 6. 2012

Dňa 30.5.2012 organizovali príslušníci mestskej polície v spolupráci s Kynologickým klubom Bodona branný deň pre deti zo Špeciálnej základnej školy v Piešťanoc a v dňoch 22.6. a 25.6. 2012 sme organizovali branné dni pre deti zo Základnej školy na Vajanského ulici a na Brezovej ulici. V rámci týchto dní videli deti ukážky výcviku pso, ukážky výstroje, výzbrje mestskej polície a boli pre nich pripravené rôzne hry a streľby zo vzduchovky.

Školenie pracovníkov prevencie kriminality z mestských a obecných polícií v ČR i v SR

Dátum: 19. 9. 2011

V dňoch 12.-14.9. 2011 sa zúčastnili pracovníci Mestskej polície v Piešťanoch školenia pracovníkov prevencie kriminality z mestských a obecných polícií v ČR i v SR. Miestom konania tohto podujatia bola Praha. Väčšina času bola venovaná práve interaktívnym hrám, ktoré sa dajú využiť pri práci s deťmi na školách. Preventisti mali možnosť si tieto hry vyskúšať na vlastnej koži a vžiť sa tak aspoň na chvíľu do role študentov. K tejto problematike sme obdržali i zborník hier, ktoré môžeme následne využívať na školách pri našej práci.

Športové krúžky v roku 2011/2012

Športové krúžky v roku 2011/2012

Dátum: 5. 9. 2011

V školskom roku 2011/2012 začínajú opäť svoju činnosť štyri športové krúžky, keď sa k pôvodným dvom v apríli 2011 pridali dva nové.

Počasie nám praje, krúžok bikrosu konečne vonku

Počasie nám praje, krúžok bikrosu konečne vonku

Dátum: 13. 4. 2011

Bikros?

Krúžok sebaobrany v školskom roku 2010/2011

Dátum: 3. 9. 2010

OZNAM

Krúžok bikrosu v školskom roku 2010/2011

Dátum: 3. 9. 2010

OZNAM

Deň ozbrojených a záchranných zložiek s deťmi

Dátum: 3. 9. 2010

Dňa 10.9.2010 sa uskutoční Deň ozbrojených a záchranných zložiek s deťmi v priestoroch Vojenského historického múzea v Piešťanoch pri letisku. Oficiálny program začína úderom 9. hodiny. Pre deti je pripravený zaujímavý program, súbežne s ním budú prebiehať rôzne atrakcie a ukážky výzbroje, výstroje rôznych ozbrojených zložiek. Deti budú mať možnosť dokázať si svoju zdatnosť v brannom preteku, v streľbách zo vzduchovky, môžu si dať namaľovať tvár, vybiť energiu na skákacom hrade či šmykľávke a zajazdiť si na koňoch. To všetko a ešte iné zaujímavosti sú pripravené bezplatne pre deti z Piešťan a širokého okolia, preto vás srdečne pozývame na túto ojedinelú akciu a veríme, že zaujme nielen deti ale i dospelých.

8.6.2010 - Športový deň ZŠ Brezová ul.

8.6.2010 - Športový deň ZŠ Brezová ul.

Dátum: 9. 6. 2010

Dňa 8.6. 2010 sme pomáhali pri organizácii akcie "Športový deň" na ZŠ Brezová ul. Deti súťažili v rôznych atletických a iných zaujímavých a vtipných súťažiach. Mestská polícia zabezpečila pre deti súťaž v streľbe zo vzduchovky, ktorá bola organizovaná v priestoroch malej telocvične školy. Deti tam mali celý deň v športovom duchu a akcia sa aj vďaka dobrému počasiu i organizácii vydarila na jednotku.

Krúžok bikrosu

Krúžok bikrosu

Dátum: 8. 4. 2010

BMX Racing – Bikros.

Krúžok Bikrosu pri Mestskej polícii Piešťany - Ročná správa

Krúžok Bikrosu pri Mestskej polícii Piešťany - Ročná správa

Dátum: 29. 1. 2010

Bikros pre začiatočníkov aj pokročilých.

Výlet pre peer aktivistov

Výlet pre peer aktivistov

Dátum: 15. 10. 2009

Dňa 14.10.2009 sme boli s malými peer-aktivistami so ZŠ na Brezovej ulici v Bratislave. Hoci nám počasie veľmi neprialo a vietor nám poriadne popreháňal "účesy", páčilo sa nám. Výlet sme spojili aj s prehliadkou Bratislavy, pozreli sme si rôzne pamätihodnosti a tiež hrad Devín.

Mgr. Viera Husáková

Mestská polícia spolupracuje s Kynologickým klubom Bodona Piešťany

Mestská polícia spolupracuje s Kynologickým klubom Bodona Piešťany

Dátum: 14. 8. 2009

Mestská polícia v Piešťanoch dlhodobo spolupracuje s Kynologickým klubom Bodona Piešťany a v rámci tejto spolupráce pripravili zaujímavý program pre deti v letnom tábore Prašník s názvom "Reality show Prašník". O spoluprácu požiadala cestovná kancelária Slniečko, ktorá letný tábor pripravuje. Mestskí policajti predviedli deťom ukážky práce, služobné pomôcky a kynológovia zase predviedli ukážky vycvičenosti psov. Táto akcia sa počas letných mesiacov opakovala niekoľkokrát. Deťom sa program veľmi páčil, o čom svedčia i fotografie z tejto akcie.

Mgr. Viera Husáková, koordinátorka prevencie kriminality

Rekreačno-vzdelávací tábor pre peer aktivistov v Skalici

Rekreačno-vzdelávací tábor pre peer aktivistov v Skalici

Dátum: 10. 7. 2009

V dňoch 30.6.-6.7.2009 usporiadala Mestská polícia v Piešťanoch pod záštitou primátora mesta, Ing. Rema Cicutta, už tradične letný rekreačno-vzdelávací tábor pre peer aktivistov v prevencii kriminality. Tento rok sme vybrali lokalitu Skalice – Zlatnícka dolina, Rekreačné zariadenie Skaličan, zasadené priamo do hôr. Organizačne tábor zabezpečovala koordinátorka prevencie kriminality – Mgr. Viera Husáková, mali sme 5 oodielových vedúcich a zdravotníčku. Program bol bohatý, spomeniem ukážky práce PZ SR – pyrotechnika, služobná kynológia, dopravná polícia i ukážky zbraní, návštevu Tarzánie, výuku sebaobrany, výlet na Holíčsky zámok a múzeum, návšteva Baťovho kanála, množstvo súťaží a hier, táborové trhy, opekačka a počasie nám prialo, preto sme si dožičili i návštevy bazéna, ktorý sa nachádzal v priamej blízkosti rekreačného zariadenia. Deťom sa páčilo a sme radi, že dostávame pozitívne ohlasy od nich i od rodičov.

Mgr. Viera Husáková, koordinátorka prevencie kriminality

Branno-športový deň pre deti základných škôl

Branno-športový deň pre deti základných škôl

Dátum: 23. 6. 2009

Dňa 19.6.2009 pripravila Mestská polícia v Piešťanoch v spolupráci s Kynologickým klubom Bodona Piešťany pre deti zo Základnej školy na Holubyho ulici a Špeciálnej základnej školy v Piešťanoch už tradičný branno-športový deň. Deti mali možnosť vidieť ukážky výcviku psov a potom viaceré športové stanovištia, ktoré postupne navštevovali. Samozrejme nechýbali športové činnosti, akými sú streľba zo vzduchovky, hod loptou na cieľ, triafanie do košov a tiež prezentácia práce Mestskej polície v Piešťanoch. Deti si tiež zajazdili na koni a pozreli prácu modelárov z Piešťan, modely lietadiel zaujímali najmä chlapcov. Ideou branných dní je priblížiť deťom prácu mestskej polície a ukázať im, že polícia nie je len represínou zložkou, ale v núdzi sa môžu na nás s dôverou obrátiť. Branno-športové dni by sme radi organizovali každoročne na základe žiadostí základných škôl v Piešťanochô.

Krúžok BMX - bikrosu pri Mestskej polícii v Piešťanoch

Krúžok BMX - bikrosu pri Mestskej polícii v Piešťanoch

Dátum: 11. 3. 2009

V máji 2008 začal fungovať BMX (bikrosový) krúžok v pri Mestskej polícii v rámci prevencie kriminality. Ku koncu roka 2008 v ňom fungovalo 25 detí, ktoré boli rozdelené do štyroch skupín. Tieto skupiny sa stretávali na mestskej verejnej BMX dráhe na sídlisku A. Trajana.

Výlet pre peer-aktivistov do Bojníc

Výlet pre peer-aktivistov do Bojníc

Dátum: 25. 11. 2008

Dňa 15.11.2008 sme zorganizovali v rámci projektu "Prevenciou proti represii" pre peer-aktivistov z niektorých základných škôl výlet do Bojníc. Navštívili sme ZOO, počas výletu sme prediskutovali nenútenou formou veľa tém a spríjemnili si tak asi poslednú sobotu v tomto roku, ktorá nás poctila pekným a pomerne teplým počasím.

Deň ozbrojených zložiek s deťmi 5.9.2008

Deň ozbrojených zložiek s deťmi 5.9.2008

Dátum: 30. 9. 2008

Deň ozbrojených zložiek s deťmi

Krúžok sebaobrany prebieha i naďalej pod taktovkou pána Beneša

Dátum: 11. 9. 2008

Krúžok sebaobrany pri Mestskej polícii v Piešťanoch funguje i v školskom roku 2008/2009. Tréningy prebiehajú v Základnej škole na Brezovej ulici vo veľkej telocvični. Každý tréning trvá 1,5 hodiny nasledovne:

pondelok: 16,00 - 17,30 hod

streda: 16,00 - 17,30 hod

Cvičenie prebieha podľa pokynov trénera, pána Martina Beneša.



Mgr. Viera Husáková, koordinátorka prevencie kriminality

Zobrazené 31-60 z 74

Prevencia

Sviatok

Meniny má Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Zajtra má meniny Vojtech, Amand, Dimitrij, Evarist, Amanda, Demetria

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 22. 4. 2024
zamračené 10 °C 3 °C
utorok 23. 4. slabý dážď 9/4 °C
streda 24. 4. dážď so snehom 7/3 °C
štvrtok 25. 4. slabý dážď 11/3 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

hf-dekorace