Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská polícia mesta Piešťany
Mestská polícia
mesta Piešťany
V prípade akéhokoľvek problému
nás neváhejte kontaktovať

Udalosti

39. Týžden :: 26.9.2016 - 2.10.20165

 

Dňa 26.9.2016 v čase o 13.30 hod. tel. oznámil anonym, že na ul. A.Hlinku pred OD Kocka leží na chodníku neznámy muž. Vyslaná hliadka MsP zistila, že sa jednalo  o J.S. z Košíc. Menovaný hliadke uviedol, že nie je zranený len potrebuje pomôcť presunúť na najbližšiu lavičku. Hliadka ho usadila na najbližšiu lavičku a z miesta odišla.

Dňa 26.09.2016 v čase 18:55 hod bola hliadka MsP vyslaná na preverenie tel. oznamu podľa  ktorého neznáme dievča sedelo na okraji lávky v strede Krajinského mosta. Hliadka po príchode na miesto zistila, že na hore uvedenej lávke sedelo dievča, ktoré odmietlo s hliadkou komunikovať. Hliadka sa k neznámej  dievčine opatrne priblížila a z dôvodu obavy o jej život ju z lávky stiahla dole. Šetrením následne bolo zistené, že sa jednalo  o M.H. /2000/  z Vrbového. Menovaná s hliadkou aj naďalej odmietala komunikovať. O udalosti bola vyrozumená pracovníčka,  ktorá vykonáva dohľad nad ochranou maloletých a mladistvých osôb z ÚPSVaR. Mladistvá M.H. bola prevezená do Nemocnice A. Wintera.

Dňa 28.9.2016 v čase o 16.40hod.  tel. oznámila žena, ktorá sa nepredstavila, že na Vysokej ulici leží na chodníku starší muž.  Vyslaná hliadka MsP na mieste zistila, že sa oznam sa zakladal na pravde. Jednalo o osobu V.Ľ. /1954/ z Piešťan. Menovaný bol zjavne pod silným vplyvom alkoholu. Nakoľko uviedol, že si pri páde na chodník udrel hlavu, bol o skutočnosti vyrozumený dispečer linky 155, ktorý na miesto vyslal vozidlo RZP. Po príchode na miesto si osádka RZP muža prevzala.

23. Týžden :: 1.6.2015 - 7.6.2015

Dátum: 9. 6. 2015

Dňa 1.6.2015 v čase o 09.06 hod. tel. oznámil anonym, že na Winterovej ul. za kolonádou v kríkoch leží neznámy muž. Vyslaná hliadka MsP zistila, že sa jedná o M.J. /1956/ z obce V.Orvište. Menovaný bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Hliadka menovaného z miesta vykázala. V čase o 11.05 hod. tel. oznámil muž, ktorý sa nepredstavil, že na Nám. SNP v kríkoch leží neznámy muž Hliadka MsP zistila , že sa jedná opäť o M.J. Hliadka a menovaného vykázala z miesta.

22. Týžden :: 25.5.2015 - 31.5.2015

Dátum: 1. 6. 2015

Dňa 29.05.2015 v čase o 15.15 hod. bola hliadka MsP vyslaná na Teplickú ul. , kde podľa oznamu J.M jeho priateľka skonzumovala väčšie množstvo liekov a zapila ich alkoholom. Po príchode na miesto sa hliadka skontaktovala s oznamovateľom, ktorý hliadku zaviedol k priateľke. Jednalo sa o K.E. /1975/ z obce Moravany nad Váhom. Menovaná hliadke uviedla, že zjedla lieky a je jej zle. Hliadka počkala do príchodu RZP, ktorá si menovanú prevzala a previezla na ošetrenie do nemocnice A.Wintera v Piešťanoch.

21. Týžden :: 18.5.2015 - 24.5.2015

Dátum: 25. 5. 2015

Dňa 18.5.2015 o 17.36 hod. tel. oznámil anonym, že na Sládkovičovej ul. sa nachádza zranený muž, ktorý je pravdepodobne dobitý. Vyslaná hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o D.J. 1958/ z Piešťan, ktorý uviedol, že si vypil a na mieste zaspal. K zraneniam uviedol, že tie má od rána , kedy spadol , pričom absolvoval aj lekárske ošetrenie. Následne bol z miesta vykázaný.

20. Týžden :: 11.5.2015 - 17.5.2015

Dátum: 18. 5. 2015

Dňa 11.5.2015 o 11.11 hod. tel. oznámila žena, ktorá sa nepredstavila, že na detskom ihrisku pri čistiarni na Staničnej ulici leží v tráve neznámy muž. Vyslaná hliadka na danom mieste zastihla muža, ktorý javil známky požitia alkoholických nápojov. Na vysvetlenie hliadke uviedol, že na detskom ihrisku zaspal. Hliadka muža z miesta vykázala.

19. Týžden :: 4.5.2015 - 10.5.2015

Dátum: 11. 5. 2015

Dňa 4.5.2015 v čase o 07.11 hod. tel. oznámil zamestnanec fy. Marius Pedersen, že na ul. A. Trajan pred lekárňou nemôžu vyviesť smeti, nakoľko nádoby blokuje osobné motorové vozidlo zn. Mazda, ktoré parkuje v zákaze na žltej čiare. Vyslaná hliadka doriešila nezodpovedného vodiča v zmysle priest. zákona.

18. Týžden :: 27.4.2015 - 3.5.2015

Dátum: 4. 5. 2015

Dňa 28.4.2015 bola o 11.38 hod. na základe tel. oznamu vyslaná hliadka MsP na ul. Bodona , kde z jedného domu dochádzalo k úniku zemného plynu. Hliadka po príchode na miesto zistila, že oznam je opodstatnený. Uvedená skutočnosť bola oznámená na poruchovú linku SPP.

17. Týžden :: 20.4.2015 - 26.4.2015

Dátum: 27. 4. 2015

Dňa 20.4.2015 o 16.29 hod. oznámila na MsP neznáma žena , že na Nám. Slobody, tlie smetná nádoba a zadymuje okolie. Vyslaná hliadka MsP na mieste zistila, že oznam je opodstatnený. Hliadka na mieste nádobu zaliala vodou a zabránila vznieteniu.

15. Týžden :: 6.4.2015 - 12.4.2015

Dátum: 13. 4. 2015

Dňa 08.04.2015 v čase o 17.40 hod. bola hliadka MsP bola vyslaná na Štefánikovu ul., kde na chodníku ležal podnapitý neznámy muž.Po príchode hliadka na chodníku spozorovala sediaceho muža , ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Jednalo sa o V.M. /1961/ z Piešťan. Menovaný s hliadkou komunikoval a lekárske ošetrenie odmietol. Hliadka ho z miesta vykázala.

14. Týžden :: 30.3.2015 - 5.4.2015

Dátum: 7. 4. 2015

Dňa 31.3.2015 v čase o 10.50 hod. bola hliadka MsP vyslaná na preverenie tel. oznamu na Komenského ul., kde neznámy muž pri 7.ZŠ vykonával veľkú potrebu. Hliadka po príchode na miesto hliadka zistila, že sa jedná o J.T. /1971/ z Piešťan, ktorý sa hliadke k uvedenému skutku doznal a uviedol, že už nestihol prísť na toaletu. Následne hliadka menovaného vyzvala, aby si znečistenie verejného priestranstva po sebe upratal, čo i vykonal.

13. Týžden :: 23.3.2015 - 29.3.2015

Dátum: 30. 3. 2015

Dňa 23.03.2015 v čase o 16.30 hod. bola hliadka MsP vyslaná do areálu bývalého doliečovacieho zariadenia Krošlákovec, kde podľa tel. oznamu horel oheň. Po príchode do uvedeného areálu hliadka spozorovala neznámeho muža, ako sedel pri ohnisku a ohrieval si jedlo. Jednalo sa o miestneho bezdomovca J.M. /1960/. Menovaný hliadke uviedol, že si zohrieval večeru a ohnisko hneď zahasil.

12. Týžden :: 16.3.2015 - 22.3.2015

Dátum: 23. 3. 2015

Dňa 19.3.2015 o 17.06 hod. tel. oznámila zamestnankyňa Záhradníckej školy na Brezovej ul. , že v areáli školy sa nachádza skupinka mladíkov v počte asi 10 osôb, ktorí požívali alkoholické nápoje a správali sa hlučne. Vyslaná hliadka MsP na mieste zistila, že sa jednalo o dospelých hokejistov, ktorí tam fajčili.

11. Týžden :: 9.3.2015 - 15.3.2015

Dátum: 16. 3. 2015

Dňa 11.03.2015 v čase o 10.05 hod. bola hliadka MsP vyslaná k fontáne Páv, kde sa nachádzalo dodávkové vozidlo zásobovania , ktoré sa jedným kolesom prepadlo do vodovodnej šachty. Hliadka po príchode na miesto zistila, že oznam je založený na pravde. Šoférom vozidla zásobovania bol B.J. /1987/ z Nového Mesta nad Váhom. Menovaný hliadke uviedol, že pri cúvaní si nevšimol šachtu a zadnou nápravou sa prepadol. Po vytiahnutí vozidla bola šachta prikrytá provizórne doskou.

10. Týžden :: 2.3.2015 - 8.3.2015

Dátum: 9. 3. 2015

Dňa 3.3.2015 o 17.45 hod tel. oznámila obyvateľka z Holubyho ulice, že pred 4.ZŠ leží na chodníku neznámy muž. Vyslaná hliadka na uvedenom mieste zastihla V.S. /1965/ z Piešťan ,ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Hliadka menovaného z miesta vykázala

9. Týžden :: 23.2.2015 - 1.3.2015

Dátum: 2. 3. 2015

Dňa 26.2.2015 v čase o 06.49 hod. tel. oznámil anonym , že na ul. M. Bela sedí pred vchodom do domu neznámy opitý muž z ktorého majú obyvatelia uvedenej bytovky strach. Na miesto bola vyslaná hliadka MsP, ktorá na mieste zistila, že oznam sa zakladá na pravde. Jednalo sa o C.Ľ. /1974/ z Piešťan. Menovaný hliadke uviedol, že čaká na kamaráta a nikomu nič nerobí. Nakoľko menovaný počas prítomnosti hliadky nenarúšal ver. poriadok hliadka miesto opustila.

8. Týžden :: 16.2.2015 - 22.2.2015

Dátum: 23. 2. 2015

Dňa 18.2.2015 v čase o 08.30 hod. bola hliadka MsP vyslaná do zariadenia ÚZ Dómum, kde podľa tel. oznámenia došlo v ubytovacej časti k roztržke medzi rómami. Hliadka po príchode na miesto zistila, že S.M. /1982/ z Piešťan sa pohádal so svojou družkou R.B. /1981/. Nakoľko počas roztržky nedošlo k žiadnemu zraneniu, škodám na majetku a nikto z prítomných nechcel na nikoho nič oznamovať hliadka miesto opustila.

7. Týžden :: 9.2.2015 - 15.2.2015

Dátum: 16. 2. 2015

Dňa 11.2.2015 o 17.43 hod. tel. oznámil anonym, že na Nám. SNP leží na zemi neznámy muž. Vyslaná hliadka MsP na mieste zistila, že oznam je opodstatnený. Jednalo sa o S.V. /1965/ z Piešťan, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu. Menovaný odmietol lekárske ošetrenie a následne bol prevezený hliadkou MsP domov.

6. Týžden :: 2.2.2015 - 8.2.2015

Dátum: 9. 2. 2015

Dňa 5.2.2015 v čase o 17.59 hod. bola vyslaná hliadka MsP na Štefánikovú ul., kde podľa tel. oznamu mal neznámy muž preskočiť bránku rodinného domu. Hliadka na hore uvedenom mieste zistila, že na dvore rodinného domu sa nachádzal P.R. z Piešťan, ktorý javil známky požitia alkoholických nápojov. Hliadku následne oslovila oznamovateľka S.E., ktorá uviedla že s hore uvedeným mužom žije ako druh a družka, ale nakoľko menovaný prišiel pod vplyvom alkoholu, tak uzamkla bránku a nechcela ho vpustiť do domu. Nesúhlasila, aby prespal na uvedenej adrese. Nakoľko tam muž nemal trvalý ani prechodný pobyt, tak po dohovore odišiel domov.

5. Týžden :: 26.1.2015 - 1.2.2015

Dátum: 2. 2. 2015

Dňa 26.1.2015 v čase o 17.45 hod. bola hliadka MsP vyslaná na preverenie tel. oznamu vrátnika ZSS Dómum, kde Rómovia robia neporiadok. Hliadka po príchode na miesto zistila , že medzi manželmi M.B. /1987/ a I.B. /1985/ vznikla slovná roztržka . V čase šetrenia sa muž už na mieste nenachádzal a podľa vyjadrenia jeho manželky odišiel do mesta. Manželom bol daný zákaz vstupu do soc. zariadenia na noc 26.1.2015.

4. Týžden :: 19.1.2015 - 25.1.2015

Dátum: 26. 1. 2015

Dňa 21.1.2015 v čase o 19.10 hod. bola vyslaná hliadka MsP na ul. 8.mája, kde podľa tel. oznamu na zemi pri stánku PNS ležal neznámy muž. Hliadka po príchode na miesto zistila, že oznam bol opodstatnený. Jednalo sa o V.D. /1975/ z Piešťan , ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu. Menovaný nebol viditeľne zranený. Následne ho hliadka posadila na lavičku a z miesta odišla.

1. Týžden :: 29.12.2014 - 4.1.2015

Dátum: 19. 1. 2015

Dňa 01.01.2015 v čase o 19.02 hod. bola vyslaná hliadka MsP na pešiu zónu na ul. Winterova , kde boli na jednej z prevádzok odomknuté dvere. Hliadka po príchode na miesto zistila, že oznam sa zakladal na pravde. Hliadka sa tel. skontaktovala s majiteľom prevádzky. Po cca 10 min. prišiel majiteľ D.V.T. /1982/, ktorý hliadke uviedol, že asi zabudol zamknúť dvere na obchode. Za prítomnosti hliadky skontroloval prevádzku a následne ju riadne uzamkol.

2. Týžden :: 5.1.2015 - 11.1.2015

Dátum: 19. 1. 2015

Dňa 06.01.2015 v čase o 7.40 hod. bola hliadka MsP vyslaná na ul. A.Trajan pred prevádzku PT Táborský, kde sa nachádzal neznámy muž, ktorý rozhadzoval po okolí plastové fľaše a iný odpad. Po príchode na miesto sa k hliadke prihovorila oznamovateľka, ktorá hliadke ukázala na neznámeho muža, ktorý pred uvedenou prevádzkou vyhodil na zem prázdne plastové fľaše od piva a iný odpad. Jednalo sa o R.M. /1977/ z Piešťan. Menovaný sa k znečisteniu ver. priestranstva priznal. Za priestupok bol doriešený v zmysle priest. zákona.

3. Týžden :: 12.1.2015 - 18.1.2015

Dátum: 19. 1. 2015

Dňa 13.1.2015 v čase o 19.10 hod. bola vyslaná hliadka MsP na ul. 8.mája k prevádzke Ruža, kde podľa tel. oznamu na zemi ležala neznáma osoba. Hliadka po príchode na uvedené miesto spozorovala na chodníku ležať muža. Šetrením na mieste bolo zistené, že sa jedná o D.B. z obce Jalšové, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Následne menovaného hliadka posadila na najbližšiu lavičku.

Činnosť MSP

Sviatok

Meniny má Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Zajtra má meniny Daniel, Dan, Dalina

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, sobota 20. 7. 2024
slabý dážď 27 °C 19 °C
nedeľa 21. 7. slabý dážď 27/18 °C
pondelok 22. 7. jasná obloha 32/18 °C
utorok 23. 7. slabý dážď 32/19 °C

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

hf-dekorace