Obsah

Témy besied

Typ: ostatné
Témy besied 1Témy besied, ktoré realizujeme po dohode so školami

Zoznam tém besied, ktoré realizuje s deťmi od MŠ po SŠ a pre seniorov. Jednotlivé termíny je možné dohodnúť i telefonicky s Mgr. V. Dominovou na čísle 0911 343 858. V súčasnosti poskytujeme besedy i dištančnou formou priamo na školách, kde takáto forma výuky prebieha:

 

Materské školy:

 • prevenčno - bezpečnostný program (ako sa správať na ulici, k cudzím ľuďom, k neznámym a nebezpečným predmetom, základy dopravnej výchovy, ako sa správať bezpečne doma, ozbrojené zložky v SR, ukážky pracovných pomôcok - zameranie je možné dohodnúť pre konkrétnu MŠ podľa jej potrieb),
 • dopravná výchova (realizuje sa buď v exteriéri na prenosnom dopravnom ihrisku v MŠ na Detvianskej ulici, ak počasie dovolí alebo v interiéri podľa požiadaviek MŠ).

 

Základné školy:

1. stupeň ZŠ:

 1. prevenčno - bezpečnostný program (ako sa správať na ulici, k cudzím ľuďom, k neznámym a nebezpečným predmetom, základy dopravnej výchovy, ako sa správať bezpečne doma, ozbrojené zložky v SR, základy protidrogovej výchovy, ukážky pracovných pomôcok - zameranie je možné dohodnúť pre konkrétnu ZŠ podľa jej potrieb),
 2. dopravná výchova (realizuje sa buď v exteriéri na prenosnom dopravnom ihrisku v MŠ na Detvianskej ulici, ak počasie dovolí alebo v interiéri podľa požiadaviek ZŠ). Deti majú možnosť vyskúšať si jazdu na dopravnom prostriedku - bicykel, kolobežka podľa dopravných značiek, semafóra, taktiež prechádzať cez priechody pre chodcov s a bez svetelnej signalizácie a pod.

 

2. stupeň ZŠ:

 • Tabakizmus
 • Alkoholizmus
 • Nelegálne drogy
 • Nelátkové závislosti
 • Šikanovanie a kyberšikanovanie
 • Trestno-právna zodpovednosť
 • Domáce násilie

Vačšina besied prebieha i s premietaním krátkych dokumentov ku konkrétnym témam, niektoré s vyskúšaním okuliarov, ktoré simulujú situáciu, keď je človek pod vplyvom alkoholu, drogy, príp. únavy.

 

Stredné školy:

 1. Alkoholizmus
 2. Nelegálne drogy
 3. Nelátkové závislosti
 4. Šikanovanie a kyberšikanovanie
 5. Trestno-právna zodpovednosť
 6. Domáce násilie
 7. Obchodovanie s ľuďmi

 

 

Seniori:

 • Prevenčno-bezpečnostný program zameraný na bezpečnosť seniorov, ochranu pred zneužívaním, napr. falošní úradníci, podomový predaj, podvodníci, ktorí chcú okradnúť seniorov a vydávajú sa za iné osoby (napr. žiadajú pomoc pre vnuka, vnučku a pod.), kontaktné centrá obetí zneužitia, Senior linka, ako sa bezpečne pohybovať po cestných komunikáciách, neznáme telefónne čísla a pod.

 


Vytvorené: 21. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 21. 1. 2021 11:36
Autor: Mgr. Viera Dominová