Obsah

Prevencia kriminality v školskom roku 2020/2021

Typ: ostatné
Prevencia kriminality v školskom roku 2020/2021 1Besedy na školách počas školského roka 2020/21 prezenčne i dištančne.

            Od začiatku školského roka 2020/2021 sa rozbehli besedy a prednášky na školách v meste Piešťany. Zo začiatku sa realizovali prezenčnou formou, začali sme na našej najväčšej škole na Brezovej ulici. Do obdobia núdzového stavu pre Covid-19 sa uskutočnili besedy na témy tabakizmus, alkoholizmus, nelegálne drogy, nelátkové závislosti, šikanovanie a kyberšikanovanie. Od konca októbra 2020 sme sa prispôsobili aktuálnej situácii a už prebiehala činnosť prevencie dištančnou formou. Toto obdobie prinieslo so sebou aj isté komplikácie s realizáciou besied, príprava na jednotlivé témy bola časovo náročná a prinášala so sebou mnoho nových metód, pomôcok, ktoré sa museli zakomponovať do komunikácie so študentmi. Pre problém s technickým vybavením sa realizovala táto činnosť priamo z priestorov školy, pričom sa termíny striktne prispôsobovali vyučovacím hodinám. Do konca roka 2021 sa takto realizovali besedy v priestoroch Gymnázia Pierra de Coubertina, venovali sme sa témam ako trestno-právna zodpovednosť, obchodovanie s ľuďmi, šikanovanie a kyberšikanovanie, nelátkové závislosti, domáce násilie, legálne drogy (alkohol a tabakové výrobky), nelegálne drogy. Študentov zaujali krátke videá ku konkrétnym témam, boli aktívni a mali skutočne množstvo otázok k problematike, ktorú sme preberali.

            Dištančnou formou prebiehali i besedy v ZŠ na Schererovej ul. na témy tabakizmus, alkoholizmu, nelegálne drogy, šikanovanie a kyberšikanovanie, trestno-právna zodpovednosť, nelátkové závislosti. Rovnako sa uskutočnili i v ZŠ na Mojmírovej ulici niektoré besedy dištančne najmä s témami nelátkové závislosti a šikanovanie, kyberšikanovanie.

            V priebehu roka 2021 aj v našich radoch ochoreli kolegovia na Covid-19 a tak sme boli nútení navzájom sa zastúpiť v práci, najmä v činnosti priestupkového oddelenia, kde bolo nutné vypracúvať správy o povesti ku konkrétnym termínom, či predvolať osoby, ktoré sa dopustili priestupku.

            V súčasnosti sa dobieha „stratený čas“, prevencia sa vykonáva denne striedavo v ZŠ na Holubyho ulici, v ZŠ na Mojmírovej ulici a tiež v ZŠ na Brezovej ulici tie témy, ktoré sme ešte prezenčne nestihli ukončiť do októbra 2020.

            Čo prinesie čas, sa ukáže až začiatkom nového školského roka, preto sa pripravujeme na všetky možnosti – prezenčnú i dištančnú formu prednášania. Mnohé činnosti sa nedali zrealizovať pre núdzový stav a rôzne opatrenia v súvislosti s ochorením na Covid-19. Už nám chýbajú dopravná súťaž „Predškoláčik – dopraváčik“, Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi i letný tábor pre peer aktivistov v prevencii kriminality. Minulý rok v lete sme sa aspoň spolupodieľali na programe v táboroch CVČ Ahoj, tento rok je ešte neistý a hľadáme možnosti. Ak by situácia dovolila, chceli by sme realizovať aspoň denný tábor pre deti. Určite nás v lete zase budú pravidelne navštevovať deti z rôznych táborov, ktoré si prídu vypočuť zaujímavosti z práce mestskej polície a dúfame, že všetky zo spomínaných akcií sa už


Vytvorené: 30. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 30. 8. 2021 10:40
Autor: Mgr. Viera Dominová