Obsah

Besedy v rámci prevencie prezenčne i dištančne

Typ: ostatné
Besedy na školách prebiehali začiatkom školského roka prezenčne, potom sme prešli pre zlú situáciu ohľadom Covid-19 na dištančnú formu

Počas semptembra a októbra 2020 sa začalo besedovať prezenčne v Základnej škole na Brezovej ulici v Piešťanoch s témami tabakizmus, alkoholizmus, nelegálne drogy, nelátkové závislosti, šikanovanie so zameraním na kyberšikanovanie, žiaľ pre núdzový stav pre Covid-19 sme nestihli ukončiť všetky ročníky. Na základe dohody s Gymnáziom Pierra de Coubertina pokračovala prevencia dištančnou formou až do zimných prázdnin v decembri 2020. Na Gymnáziu sme zaradili témy alkoholizmus, nelegálne drogy, nelátkové závislosti, obchodovanie s ľuďmi, trestno-právna zodpovednosť, šikanovanie a kyberšikanovanie. Dištančná forma bola náročná na prípravu, ale besedy prebehli bez problémov, veľa sme diskutovali o problematike a študenti si pozreli i kratšie videoukážky k jednotlivým témam, napr. dokument o živote a režime v ÚVTOSaÚVV pre mladistvých v Sučanoch, časť z filmu Kto je ďalší? o kyberšikanovaní.

V dištančnej forme besied budeme pokračovať do času, kým sa neuvoľnia opatrenia kvôli pandémii, potom prejdeme opäť na prezenčnú formu.


Vytvorené: 20. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 20. 1. 2021 08:02
Autor: Mgr. Viera Dominová