Obsah

Tábor pre peer aktivistov

Typ: ostatné
Tábor pre peer aktivistov Mestská polícia pokračuje v tradícii usporadúvania letných táborov pre deti z Piešťan

Rok sa stretol s rokom a opäť sme pristúpili k organizovaniu Letného rekreačno-vzdelávacieho tábora, no tentokrát nie pre sociálne slabších ako minulý rok, ale pre peer aktivistov v prevencii kriminality. Tábor sa uskutočnil v termíne od 8.7. – 14.7.2007 vo veľmi peknej lokalite v Makove v horskom hoteli Fran.

Myšlienku vytvoriť peer skupinu v oblasti prevencie kriminality sme zakomponovali i do projektu, ktorý nesie názov „Prevenciou proti represii“ a bol schválený v roku 2007 Mestským zastupiteľstvom v Piešťanoch. Prevencii sociálno-patologických javov, v našom prípade u jednej z najviac ohrozených skupín obyvateľstva – detí a mladistvých, je nutné skutočne venovať pozornosť. Domnievame sa, že najlepšou formou takejto prevencie je včleniť a aktívne zapojiť do nej práve túto ohrozenú skupinu. V budúcom školskom roku by sme chceli zúčastnené deti oslovovať, pracovať s nimi v skupinách, aby problémy v oblasti sociálno-patologických javov (či už šikanovanie, páchanie drobných trestných činov, eliminácia násilnej činnosti, rôzne závislosti a pod.) na školách, či medzi kamarátmi riešili prostredníctvom koordinátorky prevencie kriminality a v spolupráci s ňou. Túto našu myšlienku podporila i Rada vlády pre prevenciu kriminality MV SR, nakoľko nám pridelila grant, ktorý sme na letný tábor žiadali projektom.

Ale teraz sa vráťme k obsahu samotného tábora. Nakoľko sme sa chceli zamerať najmä na to, aby deti navzájom a tiež s koordinátorkou prevencie kriminality nadviazali kontakty, spoznali sa a následne spolupracovali ako peer skupina, obsahovo bol tábor zameraný týmto smerom. Hneď po odchode z Piešťan sme navštívili Trenčiansky hrad a vo večerných hodinách sme dorazili na „miesto činu“. Po úvodných slovách, pokynoch a ubytovaní sme sa stretli a zoznámili na diskotéke. Hoci počasie bolo vrtkavé, deti mali stále veľa činnosti a zábavy, veď sa o nich starali štyria oddieloví vedúci, lekárka i vedúca tábora. K dispozícii sme mali i bazén a saunu.

No pre mnohé deti bol najväčším zážitkom výcvik sebaobrany v duchu Taekwonda, ktorý organizoval príslušník Mestskej polície, Martin Beneš, zároveň i oddielový vedúci. Tréning sa konal viackrát počas celého týždňa a oslovil všetky deti, ktoré svorne tvrdili, že v ďalšom školskom roku začnú s výcvikom i oni. Nič im v tom nebráni, nakoľko krúžok sebaobrany MsP bude fungovať i v ďalšom období.

Medzi zaujímavé aktivity by som zaradila i dopoludnie s políciou zo Žiliny a Čadce, ktorí nám pripravili bohatý program. Najskôr deti informovali v oblasti dopravnej výchovy, vyskúšali ich, čo vedia a s čím majú ešte problém. Prehliadky rôznych druhov zbraní zaujali najmä chlapcov, no príslušník PZ im ochotne odpovedal na množstvo zvedavých otázok. V prírode sme pozorovali, aké sú vycvičené policajné psy a čo všetko dokážu, okrem iného aj identifikovať a chytiť páchateľa. Veľkým prekvapením bol pre nás pes, vycvičený na záchranné práce, ktorý sa zúčastnil už veľkého počtu záchranných akcií nielen doma ale i v zahraničí (zaujímavosťou je, že hľadal obete v lavínach i po zemetraseniach v Grécku a iných krajinách). Záchranu človeka nám predviedol naživo s jedným dobrovoľníkom z radov detí. Na záver si každé dieťa i dospelí vyskúšali streľbu z optickej streľnice, ktorú hneď vyhodnocoval počítač. A tak sme mali možnosť zistiť, v akej kondícii sme. Svoju prácu predviedla i samotná Mestská polícia v Piešťanoch a pripravila súťaž v streľbe zo vzduchovky, ktorá mala obrovský úspech.

Deti navštívili i skanzen vo Vychylovke a povozili sa na historickej úvraťovej železničke, cestou späť mali možnosť jazdiť na koňoch v Jazdeckom klube v Makove. Nezabudli sme ani na rôzne súťaže, opekanie, prechádzky, turistiku na Veľký Javorník, najvyšší vrch tejto lokality, plávanie v bazéne, karneval, táborové trhy so súťažami, diskotéky, voľby Miss a Missáka, Superstar a pod.

Nie je našim zámerom popísať celý program tábora, lebo bol veľmi bohatý a aktívne sme si ho užili. Prevenciu kriminality ako takú chceme vnímať a vykonávať komplexne. Veď čo je vlastne prevencia vo svojej podstate? Nielen prednášky, slová o tom, čo sa v tejto oblasti robí, aké pochvalné listy a uznania sme obdržali, prevencia totiž nie je merateľná len v číslach. Pre nás je prevencia tým, čo skutočne robíme pre deti a veríme v to, že práca a výsledky hovoria za nás, o čom nás presvedčili i slová riaditeľa hotela, že tábor s takým zaujímavým programom tu ešte nemali... Veď niekedy stačí pozrieť do očí detí a v nich sa odzrkadlí, že ste im ukázali ten správny smer, ktorým ďalej ísť...

 

Mgr. Viera Husáková Koordinátorka prevencie kriminality


Vytvorené: 12. 8. 2016
Posledná aktualizácia: 12. 8. 2016 20:10
Autor: