Obsah

Športové krúžky v roku 2011/2012

Typ: ostatné
V školskom roku 2011/2012 začínajú opäť svoju činnosť štyri športové krúžky, keď sa k pôvodným dvom v apríli 2011 pridali dva nové.


Deti majú možnosť takto navštevovať bezplatne krúžok sebaobrany, ktorý vedie inštruktor bojového umenia Taekwondo - Martin Beneš, krúžok bikrosu, ktorý vedie Ing. Andrej Cimbalík, krúžok zumby pod vedením Mgr. Viery Husákovej a strelecký krúžok pod vedením Igora Žlnaya. Všetky krúžky sú zastrešené prevenciou kriminality Mestskej polície v Piešťanoch. Práve preto, že sa snažíme, aby deti využívali svoj voľný čas plnohodnotne a aby sme predchádzali rôznym negatívnym spoločenským javom, ktoré majú na deti dopad, chceme deti pritiahnuť k športovaniu, kde majú možnosť sa zoznámiť so svojimi rovesníkmi, s deťmi, ktoré inklinujú k rovnakým záujmom a majú tak možnosť nadviazať kontakty medzi sebou. Tým, že krúžky fungujú na princípe bezplatnosti, majú možnosť ich navštevovať i deti zo sociálne slabších rodín.

Činnosť športových krúžkov je financovaná z grantu MV SR, ktorý sme získali a čiastočne aj z prostriedkov Mesta Piešťany.


Rozpis tréningov v školskom roku 2011/2012:

krúžok sebaobrany: veľká telocvičňa ZŠ Brezová:

Pondelok: 16,00 - 17,00

Štvrtok: 16,00 -17,00

 

krúžok bikrosu: bikrosový park na sídlisku A. Trajan:

Streda: 16,30 - 19,30

 

krúžok zumby: ZŠ Brezová ul, malá telocvičňa:

Pondelok: 16,00 - 17,00

Streda: 16,00 - 17,00

 

strelecký krúžok: telocvičňa ZŠ Holubyho ul.:

Piatok: 14,00 - 17,00


Vytvorené: 12. 8. 2016
Posledná aktualizácia: 12. 8. 2016 19:36
Autor: