Obsah

Konferencia s názvom: Dobrá prax - naša inšpirácia

Typ: ostatné
Konferencia s názvom: Dobrá prax - naša inšpirácia Dňa 18.3.2014 sa zúčastnili príšlušníci Mestskej polície v Piešťanoch na konferencii s názvom Dobrá prax - naša inšpirácia, ktorá sa konala v priestoroch Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Vypočuli sme si podnetné referáty o práci na rôznych úsekoch sociálnej práce, najmä z oblasti sociálno-patologických javov, ktoré môžeme využiť následne i vo svojej praxi pri práci s deťmi a problémovými klientami. Naša účasť na tejto konferencii nebola po prvýkrát, zúčastnili sme sa aj v roku 2013, pričom prínosom pre nás je najmä to, že si vypočujeme skúsenosti z praxe a každý rok prijmú pozvanie rôznorodé organizácie, máme tak možnosť nadviazať spoluprácu a kontakty stále s novými kolegami a inštitúciami.

Vytvorené: 11. 8. 2016
Posledná aktualizácia: 12. 8. 2016 13:48
Autor: