Obsah

Správy

prvá
z 3
ďalší posledná

#

Branný deň pre Základnú školu na Brezovej ulici

Dňa 25.6.2007 sme v rámci dobrej spolupráce usporiadali pre deti zo ZŠ na Brezovej ulici v Piešťanoch „Branný deň s políciou“ v priestoroch Kynologického klubu SZTŠ v lokalite Piešťany - Bodona. Bola to skutočne vydarená akcia, ktorej programovú náplň sme najskôr konzultovali s vedením školy. Pre deti boli pripravené viaceré stanovištia, ktoré postupne navštevovali, veď škola má až okolo 700 žiakov. Samozrejme nechýbali športové činnosti, ako je skákanie vo vreci so sladkou odmenou, streľby so vzduchovky, ukážky výcviku psov, hod loptou na cieľ, ukážky sebaobrany a predovšetkým prezentácia práce Mestskej polície v Piešťanoch. Ideou branného dňa bolo najmä priblížiť deťom prácu mestskej polície, aby pochopili, že polícia nie je len represívnou zložkou, ale môže mať s deťmi skutočne priateľské vzťahy. A na takýchto vzťahoch sa buduje i dôvera verejnosti.

Mgr. Viera Husáková
celý text

ostatné | 25. 6. 2007 | Autor:
#

Poznatky z prevencie kriminality v Nemecku

Policajné riaditeľstvo v Heidelbergu usporiadalo každoročnú akciu s názvom: „Týždeň bezpečnosti 2007“, miestom konania bolo tento rok mesto Weinheim. Na túto zaujímavú akciu boli pozvaní primátorom mesta Weinheim - pánom Heinerom Bernhardom, primátor mesta Piešťany - Ing. Remo Cicutto a koordinátorka prevencie kriminality pre Piešťany - Mgr. Viera Husáková. Ing. Remo Cicutto vsak pre zdravotné problémy i pracovné povinnosti nemohol pozvanie prijať, preto bol jeho zastupovaním na tejto pracovnej ceste poverený náčelník Mestskej polície v Piešťanoch, Bc. Marcel Mihalik. celý text

ostatné | 24. 6. 2007 | Autor:
#

Krúžok sebaobrany pri Mestskej polícii v Piešťanoch

Od 2.10.2006 začal svoju činnosť krúžok sebaobrany pri Mestskej polícii v Piešťanoch. S myšlienkou založiť krúžok takého zamerania v rámci prevencie kriminality sme sa pohrávali už dávnejšie, avšak možnosť ju zrealizovať sa nám naskytla až v tomto školskom roku. Predovšetkým sme chceli, aby deti a mládež využívali voľný čas plnohodnotne a pritom získali fyzickú i psychickú zdatnosť. Jadrom výučby sebaobrany je ázijské bojové umenie Taekwondo, ktoré sa skladá z 3200 presne popísaných pohybov. Toto umenie je založené na princípoch nenásilia, cti a spravodlivosti. Popri fyzickom tréningu sú adepti vychovávaní v duchu filozofie, ktorej súčasťou je úcta k starším v súlade s mravnostnými zásadami. Cieľom je rozvoj priamej mysle i tela a získanie sebadôvery, aby človek mohol stáť na strane spravodlivosti. Činnosť sa tak priamo dotýka prevencie viktimácie (ako sa nestať obeťou trestného činu). celý text

ostatné | 2. 10. 2006 | Autor:
#

Deň Mestskej polície Piešťany a ozbrojených zložiek 2006

Dňa 8.9.2006 sa konal v priestoroch Vojenského historického múzea v Piešťanoch "Deň Mestskej polície, ozbrojených, záchranných a požiarnych zborov" pod záštitou primátora mesta Piešťany, Ing. Rema Cicutta, s názvom "Polícia deťom". Organizačne celú akciu zastrešovala Mestská polícia v Piešťanoch v rámci svojich prevenčných aktivít v spolupráci s Vojenským historickým múzeom. Akcie sa zúčastnili deti zo základných škôl v Piešťanoch i okolia, klubov ZŤP a TŤP. celý text

ostatné | 8. 9. 2006 | Autor:
#

Letný výchovno-rekreačný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín

V dňoch 8.7.2006 - 14.7.2006 sa konal Letný výchovno-rekreačný tábor v Jahodníku - v RZ Záruby pre deti zo sociálne slabších rodín a viacpočetných rodín z mesta Piešťany pod záštitou primátora Piešťan, Ing. Rema Cicutta. Organizačne tábor zastrešovali Mestská polícia v Piešťanoch v spolupráci s referátom sociálnych vecí Mestského úradu v Piešťanoch. celý text

ostatné | 8. 7. 2006 | Autor:
prvá
z 3
ďalší posledná