Obsah

Správy

prvá
z 3
posledná

#

Dopravné ihrisko pre výučbu dopravnej výchovy

Dňa 31.5.2014 v rámci osláv MDD, ktoré organizovala agentúra Ruka hore a Aupark Piešťany, bolo odovzdané Mestu Piešťany prenosné dopravné ihrisko, ktoré zakúpil z vlastných prostriedkov Rotary club a poskytol ho tak na účely výučby dopravnej výchovy na školách v Piešťanoch a blízkom okolí. Toto dopravné ihrisko bude slúžiť pracovníkom referátu prevencie Mestskej polície v Piešťanoch pri ich prevenčných aktivitách. Deti mali možnosť vyskúšať si ihrisko priamo na Námestí slobody v Piešťanoch v rámci akcií k MDD. Ihrisko obsahuje rôzne dopravné situácie, dopravné značky, semafóry, priechody pre chodcov a deti majú možnosť si konkrétne situácie v doprave vyskúšať na bicykli, kolobežke, príp. ako chodci. celý text

ostatné | 3. 6. 2014 | Autor:
#

Konferencia s názvom: Dobrá prax - naša inšpirácia

Dňa 18.3.2014 sa zúčastnili príšlušníci Mestskej polície v Piešťanoch na konferencii s názvom Dobrá prax - naša inšpirácia, ktorá sa konala v priestoroch Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Vypočuli sme si podnetné referáty o práci na rôznych úsekoch sociálnej práce, najmä z oblasti sociálno-patologických javov, ktoré môžeme využiť následne i vo svojej praxi pri práci s deťmi a problémovými klientami. Naša účasť na tejto konferencii nebola po prvýkrát, zúčastnili sme sa aj v roku 2013, pričom prínosom pre nás je najmä to, že si vypočujeme skúsenosti z praxe a každý rok prijmú pozvanie rôznorodé organizácie, máme tak možnosť nadviazať spoluprácu a kontakty stále s novými kolegami a inštitúciami. celý text

ostatné | 20. 3. 2014 | Autor:
#

Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi, 7.9.2013

Dňa 7.9.2013 sa konal 7. ročník Dňa ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi. Ako každoročne, tak aj tento rok sa akcia a jej atrakcie konali v priestoroch Vojenského historického múzea v Piešťanoch, ktoré je spolu s Mestskou políciou v Piešťanoch organizátorom tohto podujatia. Priestory dynamických a statických ukážok sa síce premiestnili "za plot", ale poskytlo sa tak viac priestoru exponátom VHM. Celé podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta Piešťany, Rema Cicutta a ministra obrany SR, Martina Glváča. Vstup do priestorov VHM ako i program podujatia bol pre návštevníkov bezplatný. V tradícii usporadúvania Dňa ozbrojených zložiek a záchranných systémov budeme pokračovať naďalej a tešíme sa na návštevníkov i budúci rok. celý text

ostatné | 23. 9. 2013 | Autor:
#

Športovo-turistický deň pre deti zo ZŠ v Piešťanoch

Dňa 22.8.2013 zorganizovala pracovníčka referátu prevencie kriminality z MsP Piešťany, V. Husáková, Športovo-turistický deň pre deti zo ZŠ v Piešťanoch. Myšlienkou podujatia bola práve pomoc rodičom, ktorý majú problém, čo s deťmi cez letné prázdniny. Bola to taká "skúšobná" akcia, ale na základe dobrých ohlasov rodičov, by sme chceli takéto výlety zopakovať aj budúce letné prázdniny. Tento výlet sme sa prešli z Piešťan cez Bakchus vilu, naobedovali sme sa v priestoroch reštaurácie Furman a zase späť cez Ahoj a Banku do Piešťan celý text

ostatné | 30. 8. 2013 | Autor:

Branno-športové dni pre deti zo ZŠ v Piešťanoch

V dňoch 25.6. a 26.6.2013 sa uskutočnili v priestoroch Kynologického klubu Bodona branno-športové dni pre deti zo ZŠ v Piešťanoch. Akciu zorganizovala Mestská polícia v Piešťanoch v spolupráci s Kynologickým klubom Bodona. Napriek nepriazni počasia sa nám podarilo predpoludňajšie hodiny zvládnuť bez dažďa. Deti videli ukážky výcviku psov, reakcie na povely, zadržanie podozrivej osoby psom a mnohé iné zaujímavosti. Po týchto ukážkach mali možnosť si prezrieť výstroj a výzbroj mestského policajta, zahrať si rôzne hry, napr. hod na cieľ, preťahovanie lanom, zhadzovanie predmetu loptou a tiež si vyskúšať svoje zručnosti v streľbe zo vzduchovky. celý text

ostatné | 28. 6. 2013 | Autor:
#

Branno-športový deň pre deti zo ŠZŠ

Dňa 30.5.2013 sa uskutočnil v priestroch Vojenského historického múzera Piešťanoch branno-športový deň pre deti, ktoré navštevujú Špeciálnu základú školu. Na akcii sa spolupodieľali OZ Otvorená náruč, Mestská polícia v Piešťanoch, Vojenské historické múzeum v Piešťanoch. Deti si v sprievode pedagogičiek prezreli exponáty múzea, zahrali sa a strávili tak pekné predpoludnie trochu netradične. celý text

ostatné | 3. 6. 2013 | Autor:
#

Športový krúžok sebaobrany pri MsP Piešťany

Športový krúžok sebaobrany pri MsP Piešťany začal svoju činnosť aj v školskom roku 2012/2013. Tréningovú činnosť vedie i naďalej pán Martin Beneš, ktorý vlastní i certifikát z bojového umenia Taekwondo. Tréningy prebiehajú v súčasnej dobe na ZŠ na Brezovej ulici - v priestoroch veľkej telocvične nasledovne: celý text

ostatné | 14. 9. 2012 | Autor:
#

Branné dni s mestskou políciou 2012

Dňa 30.5.2012 organizovali príslušníci mestskej polície v spolupráci s Kynologickým klubom Bodona branný deň pre deti zo Špeciálnej základnej školy v Piešťanoc a v dňoch 22.6. a 25.6. 2012 sme organizovali branné dni pre deti zo Základnej školy na Vajanského ulici a na Brezovej ulici. V rámci týchto dní videli deti ukážky výcviku pso, ukážky výstroje, výzbrje mestskej polície a boli pre nich pripravené rôzne hry a streľby zo vzduchovky. celý text

ostatné | 28. 6. 2012 | Autor:

Školenie pracovníkov prevencie kriminality z mestských a obecných polícií v ČR i v SR

V dňoch 12.-14.9. 2011 sa zúčastnili pracovníci Mestskej polície v Piešťanoch školenia pracovníkov prevencie kriminality z mestských a obecných polícií v ČR i v SR. Miestom konania tohto podujatia bola Praha. Väčšina času bola venovaná práve interaktívnym hrám, ktoré sa dajú využiť pri práci s deťmi na školách. Preventisti mali možnosť si tieto hry vyskúšať na vlastnej koži a vžiť sa tak aspoň na chvíľu do role študentov. K tejto problematike sme obdržali i zborník hier, ktoré môžeme následne využívať na školách pri našej práci. celý text

ostatné | 19. 9. 2011 | Autor:
#

Športové krúžky v roku 2011/2012

V školskom roku 2011/2012 začínajú opäť svoju činnosť štyri športové krúžky, keď sa k pôvodným dvom v apríli 2011 pridali dva nové. celý text

ostatné | 5. 9. 2011 | Autor:
#

Počasie nám praje, krúžok bikrosu konečne vonku

Bikros? celý text

ostatné | 13. 4. 2011 | Autor:

Krúžok sebaobrany v školskom roku 2010/2011


ostatné | 3. 9. 2010 | Autor:

Krúžok bikrosu v školskom roku 2010/2011


ostatné | 3. 9. 2010 | Autor:

Deň ozbrojených a záchranných zložiek s deťmi

Dňa 10.9.2010 sa uskutoční Deň ozbrojených a záchranných zložiek s deťmi v priestoroch Vojenského historického múzea v Piešťanoch pri letisku. Oficiálny program začína úderom 9. hodiny. Pre deti je pripravený zaujímavý program, súbežne s ním budú prebiehať rôzne atrakcie a ukážky výzbroje, výstroje rôznych ozbrojených zložiek. Deti budú mať možnosť dokázať si svoju zdatnosť v brannom preteku, v streľbách zo vzduchovky, môžu si dať namaľovať tvár, vybiť energiu na skákacom hrade či šmykľávke a zajazdiť si na koňoch. To všetko a ešte iné zaujímavosti sú pripravené bezplatne pre deti z Piešťan a širokého okolia, preto vás srdečne pozývame na túto ojedinelú akciu a veríme, že zaujme nielen deti ale i dospelých. celý text

ostatné | 3. 9. 2010 | Autor:
#

8.6.2010 - Športový deň ZŠ Brezová ul.

Dňa 8.6. 2010 sme pomáhali pri organizácii akcie "Športový deň" na ZŠ Brezová ul. Deti súťažili v rôznych atletických a iných zaujímavých a vtipných súťažiach. Mestská polícia zabezpečila pre deti súťaž v streľbe zo vzduchovky, ktorá bola organizovaná v priestoroch malej telocvične školy. Deti tam mali celý deň v športovom duchu a akcia sa aj vďaka dobrému počasiu i organizácii vydarila na jednotku. celý text

ostatné | 9. 6. 2010 | Autor:
#

Krúžok bikrosu

BMX Racing – Bikros. celý text

ostatné | 8. 4. 2010 | Autor:
#

Krúžok Bikrosu pri Mestskej polícii Piešťany - Ročná správa

Bikros pre začiatočníkov aj pokročilých. celý text

ostatné | 29. 1. 2010 | Autor:
#

Výlet pre peer aktivistov

Dňa 14.10.2009 sme boli s malými peer-aktivistami so ZŠ na Brezovej ulici v Bratislave. Hoci nám počasie veľmi neprialo a vietor nám poriadne popreháňal "účesy", páčilo sa nám. Výlet sme spojili aj s prehliadkou Bratislavy, pozreli sme si rôzne pamätihodnosti a tiež hrad Devín.

Mgr. Viera Husáková
celý text

ostatné | 15. 10. 2009 | Autor:
#

Mestská polícia spolupracuje s Kynologickým klubom Bodona Piešťany

Mestská polícia v Piešťanoch dlhodobo spolupracuje s Kynologickým klubom Bodona Piešťany a v rámci tejto spolupráce pripravili zaujímavý program pre deti v letnom tábore Prašník s názvom "Reality show Prašník". O spoluprácu požiadala cestovná kancelária Slniečko, ktorá letný tábor pripravuje. Mestskí policajti predviedli deťom ukážky práce, služobné pomôcky a kynológovia zase predviedli ukážky vycvičenosti psov. Táto akcia sa počas letných mesiacov opakovala niekoľkokrát. Deťom sa program veľmi páčil, o čom svedčia i fotografie z tejto akcie.

Mgr. Viera Husáková, koordinátorka prevencie kriminality
celý text

ostatné | 14. 8. 2009 | Autor:
#

Rekreačno-vzdelávací tábor pre peer aktivistov v Skalici

V dňoch 30.6.-6.7.2009 usporiadala Mestská polícia v Piešťanoch pod záštitou primátora mesta, Ing. Rema Cicutta, už tradične letný rekreačno-vzdelávací tábor pre peer aktivistov v prevencii kriminality. Tento rok sme vybrali lokalitu Skalice – Zlatnícka dolina, Rekreačné zariadenie Skaličan, zasadené priamo do hôr. Organizačne tábor zabezpečovala koordinátorka prevencie kriminality – Mgr. Viera Husáková, mali sme 5 oodielových vedúcich a zdravotníčku. Program bol bohatý, spomeniem ukážky práce PZ SR – pyrotechnika, služobná kynológia, dopravná polícia i ukážky zbraní, návštevu Tarzánie, výuku sebaobrany, výlet na Holíčsky zámok a múzeum, návšteva Baťovho kanála, množstvo súťaží a hier, táborové trhy, opekačka a počasie nám prialo, preto sme si dožičili i návštevy bazéna, ktorý sa nachádzal v priamej blízkosti rekreačného zariadenia. Deťom sa páčilo a sme radi, že dostávame pozitívne ohlasy od nich i od rodičov.

Mgr. Viera Husáková, koordinátorka prevencie kriminality
celý text

ostatné | 10. 7. 2009 | Autor:
#

Branno-športový deň pre deti základných škôl

Dňa 19.6.2009 pripravila Mestská polícia v Piešťanoch v spolupráci s Kynologickým klubom Bodona Piešťany pre deti zo Základnej školy na Holubyho ulici a Špeciálnej základnej školy v Piešťanoch už tradičný branno-športový deň. Deti mali možnosť vidieť ukážky výcviku psov a potom viaceré športové stanovištia, ktoré postupne navštevovali. Samozrejme nechýbali športové činnosti, akými sú streľba zo vzduchovky, hod loptou na cieľ, triafanie do košov a tiež prezentácia práce Mestskej polície v Piešťanoch. Deti si tiež zajazdili na koni a pozreli prácu modelárov z Piešťan, modely lietadiel zaujímali najmä chlapcov. Ideou branných dní je priblížiť deťom prácu mestskej polície a ukázať im, že polícia nie je len represínou zložkou, ale v núdzi sa môžu na nás s dôverou obrátiť. Branno-športové dni by sme radi organizovali každoročne na základe žiadostí základných škôl v Piešťanochô. celý text

ostatné | 23. 6. 2009 | Autor:
#

Krúžok BMX - bikrosu pri Mestskej polícii v Piešťanoch

V máji 2008 začal fungovať BMX (bikrosový) krúžok v pri Mestskej polícii v rámci prevencie kriminality. Ku koncu roka 2008 v ňom fungovalo 25 detí, ktoré boli rozdelené do štyroch skupín. Tieto skupiny sa stretávali na mestskej verejnej BMX dráhe na sídlisku A. Trajana. celý text

ostatné | 11. 3. 2009 | Autor:
#

Výlet pre peer-aktivistov do Bojníc

Dňa 15.11.2008 sme zorganizovali v rámci projektu "Prevenciou proti represii" pre peer-aktivistov z niektorých základných škôl výlet do Bojníc. Navštívili sme ZOO, počas výletu sme prediskutovali nenútenou formou veľa tém a spríjemnili si tak asi poslednú sobotu v tomto roku, ktorá nás poctila pekným a pomerne teplým počasím. celý text

ostatné | 25. 11. 2008 | Autor:
#

Deň ozbrojených zložiek s deťmi 5.9.2008

Deň ozbrojených zložiek s deťmi celý text

ostatné | 30. 9. 2008 | Autor:

Krúžok sebaobrany prebieha i naďalej pod taktovkou pána Beneša

Krúžok sebaobrany pri Mestskej polícii v Piešťanoch funguje i v školskom roku 2008/2009. Tréningy prebiehajú v Základnej škole na Brezovej ulici vo veľkej telocvični. Každý tréning trvá 1,5 hodiny nasledovne:

pondelok: 16,00 - 17,30 hod

streda: 16,00 - 17,30 hod

Cvičenie prebieha podľa pokynov trénera, pána Martina Beneša.Mgr. Viera Husáková, koordinátorka prevencie kriminality
celý text

ostatné | 11. 9. 2008 | Autor:
#

Branno-športové hry pre deti piešťanských škôl

V dňoch 20.6.2008 a 23.6.2008 sme na požiadanie a v rámci dobrej spolupráce usporiadali pre deti zo ZŠ na Mojmírovej ulici, ŠZŠ na Valovej ulici a zo ZŠ na Brezovej ulici v Piešťanoch „Branný deň s mestskou políciou“ v priestoroch Kynologického klubu Bodona Piešťany. Boli to dve skutočne vydarené akcie, ktorých programovú náplň sme konzultovali s vedením jednotlivých škôl. Pre deti boli pripravené najskôr ukážky výcviku psov a potom viaceré športové stanovištia, ktoré postupne navštevovali. Samozrejme nechýbali športové činnosti, akými sú skákanie vo vreci so sladkou odmenou, streľby zo vzduchovky, hod loptou na cieľ, triafanie do košov a prezentácia práce Mestskej polície v Piešťanoch. Ideou branných dní bolo najmä priblížiť deťom prácu mestskej polície a v rámci jednotlivých súťaží si získať ich dôveru, aby nás nevnímali len ako represívnu zložku, ale ako priateľov, na ktorých sa môžu v núdzi obrátiť. Takéto akcie budeme určite plánovať i do budúcnosti.

Mgr. Viera Husáková, koordinátorka prevencie kriminality
celý text

ostatné | 15. 7. 2008 | Autor:
#

Mestská polícia opätovne zorganizovala letný rekreačno-vzdelávací táborov pre peer-aktivistov v prevencii kriminality z piešťanských škôl.

Tradične každý rok usporadúva Mestská polícia v Piešťanoch pod záštitou primátora letné tábory pre deti z piešťanských škôl. Rekreačno-vzdelávací tábor pre peer-aktivistov v prevencii kriminality sme však organizovali druhýkrát a to v termíne od 5.7. – 11.7.2008 v Makove v hoteli Pančava. celý text

ostatné | 15. 7. 2008 | Autor:
#

Krúžok sebaobrany pri MsP funguje už dva roky

Krúžok sebaobrany a zároveň výuka bojového umenia Taekwondo pre piešťanské deti už funguje druhý školský rok. V školskom roku 2007/2008 sme zahájili jeho činnosť už 10.9.2007. celý text

ostatné | 29. 4. 2008 | Autor:
#

Deň Mestskej polície Piešťany a ozbrojených zložiek 2007

Dňa 7.9.2007 sa konala v priestoroch Vojenského historického múzea v Piešťanoch pod záštitou primátora mesta Piešťany, Ing. Rema Cicutta, akcia s názvom „Polícia deťom“. Organizačne celú akciu zastrešovala Mestská polícia v Piešťanoch v rámci svojich prevenčných aktivít v spolupráci s Vojenským historickým múzeom. Akcie sa zúčastnili deti zo základných škôl nielen z Piešťan ale i okolia. V tomto roku to bolo už po štvrtýkrát, čo Mestská polícia pripravila pre deti zaujímavý program, no po druhýkrát v spolupráci s Vojenským historickým múzeom. V tejto tradícii chceme pokračovať i v ďalších rokoch. celý text

ostatné | 7. 9. 2007 | Autor:
#

Tábor pre peer aktivistov

Mestská polícia pokračuje v tradícii usporadúvania letných táborov pre deti z Piešťan celý text

ostatné | 7. 7. 2007 | Autor:
prvá
z 3
posledná