Obsah

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

#

Branné dni s mestskou políciou 2012

Dňa 30.5.2012 organizovali príslušníci mestskej polície v spolupráci s Kynologickým klubom Bodona branný deň pre deti zo Špeciálnej základnej školy v Piešťanoc a v dňoch 22.6. a 25.6. 2012 sme organizovali branné dni pre deti zo Základnej školy na Vajanského ulici a na Brezovej ulici. V rámci týchto dní videli deti ukážky výcviku pso, ukážky výstroje, výzbrje mestskej polície a boli pre nich pripravené rôzne hry a streľby zo vzduchovky. celý text

ostatné | 28. 6. 2012 | Autor:

Školenie pracovníkov prevencie kriminality z mestských a obecných polícií v ČR i v SR

V dňoch 12.-14.9. 2011 sa zúčastnili pracovníci Mestskej polície v Piešťanoch školenia pracovníkov prevencie kriminality z mestských a obecných polícií v ČR i v SR. Miestom konania tohto podujatia bola Praha. Väčšina času bola venovaná práve interaktívnym hrám, ktoré sa dajú využiť pri práci s deťmi na školách. Preventisti mali možnosť si tieto hry vyskúšať na vlastnej koži a vžiť sa tak aspoň na chvíľu do role študentov. K tejto problematike sme obdržali i zborník hier, ktoré môžeme následne využívať na školách pri našej práci. celý text

ostatné | 19. 9. 2011 | Autor:
#

Športové krúžky v roku 2011/2012

V školskom roku 2011/2012 začínajú opäť svoju činnosť štyri športové krúžky, keď sa k pôvodným dvom v apríli 2011 pridali dva nové. celý text

ostatné | 5. 9. 2011 | Autor:
#

Počasie nám praje, krúžok bikrosu konečne vonku

Bikros? celý text

ostatné | 13. 4. 2011 | Autor:

Krúžok sebaobrany v školskom roku 2010/2011


ostatné | 3. 9. 2010 | Autor:

Krúžok bikrosu v školskom roku 2010/2011


ostatné | 3. 9. 2010 | Autor:

Deň ozbrojených a záchranných zložiek s deťmi

Dňa 10.9.2010 sa uskutoční Deň ozbrojených a záchranných zložiek s deťmi v priestoroch Vojenského historického múzea v Piešťanoch pri letisku. Oficiálny program začína úderom 9. hodiny. Pre deti je pripravený zaujímavý program, súbežne s ním budú prebiehať rôzne atrakcie a ukážky výzbroje, výstroje rôznych ozbrojených zložiek. Deti budú mať možnosť dokázať si svoju zdatnosť v brannom preteku, v streľbách zo vzduchovky, môžu si dať namaľovať tvár, vybiť energiu na skákacom hrade či šmykľávke a zajazdiť si na koňoch. To všetko a ešte iné zaujímavosti sú pripravené bezplatne pre deti z Piešťan a širokého okolia, preto vás srdečne pozývame na túto ojedinelú akciu a veríme, že zaujme nielen deti ale i dospelých. celý text

ostatné | 3. 9. 2010 | Autor:
#

8.6.2010 - Športový deň ZŠ Brezová ul.

Dňa 8.6. 2010 sme pomáhali pri organizácii akcie "Športový deň" na ZŠ Brezová ul. Deti súťažili v rôznych atletických a iných zaujímavých a vtipných súťažiach. Mestská polícia zabezpečila pre deti súťaž v streľbe zo vzduchovky, ktorá bola organizovaná v priestoroch malej telocvične školy. Deti tam mali celý deň v športovom duchu a akcia sa aj vďaka dobrému počasiu i organizácii vydarila na jednotku. celý text

ostatné | 9. 6. 2010 | Autor:
#

Krúžok bikrosu

BMX Racing – Bikros. celý text

ostatné | 8. 4. 2010 | Autor:
#

Krúžok Bikrosu pri Mestskej polícii Piešťany - Ročná správa

Bikros pre začiatočníkov aj pokročilých. celý text

ostatné | 29. 1. 2010 | Autor:
#

Výlet pre peer aktivistov

Dňa 14.10.2009 sme boli s malými peer-aktivistami so ZŠ na Brezovej ulici v Bratislave. Hoci nám počasie veľmi neprialo a vietor nám poriadne popreháňal "účesy", páčilo sa nám. Výlet sme spojili aj s prehliadkou Bratislavy, pozreli sme si rôzne pamätihodnosti a tiež hrad Devín.

Mgr. Viera Husáková
celý text

ostatné | 15. 10. 2009 | Autor:
#

Mestská polícia spolupracuje s Kynologickým klubom Bodona Piešťany

Mestská polícia v Piešťanoch dlhodobo spolupracuje s Kynologickým klubom Bodona Piešťany a v rámci tejto spolupráce pripravili zaujímavý program pre deti v letnom tábore Prašník s názvom "Reality show Prašník". O spoluprácu požiadala cestovná kancelária Slniečko, ktorá letný tábor pripravuje. Mestskí policajti predviedli deťom ukážky práce, služobné pomôcky a kynológovia zase predviedli ukážky vycvičenosti psov. Táto akcia sa počas letných mesiacov opakovala niekoľkokrát. Deťom sa program veľmi páčil, o čom svedčia i fotografie z tejto akcie.

Mgr. Viera Husáková, koordinátorka prevencie kriminality
celý text

ostatné | 14. 8. 2009 | Autor:
#

Rekreačno-vzdelávací tábor pre peer aktivistov v Skalici

V dňoch 30.6.-6.7.2009 usporiadala Mestská polícia v Piešťanoch pod záštitou primátora mesta, Ing. Rema Cicutta, už tradične letný rekreačno-vzdelávací tábor pre peer aktivistov v prevencii kriminality. Tento rok sme vybrali lokalitu Skalice – Zlatnícka dolina, Rekreačné zariadenie Skaličan, zasadené priamo do hôr. Organizačne tábor zabezpečovala koordinátorka prevencie kriminality – Mgr. Viera Husáková, mali sme 5 oodielových vedúcich a zdravotníčku. Program bol bohatý, spomeniem ukážky práce PZ SR – pyrotechnika, služobná kynológia, dopravná polícia i ukážky zbraní, návštevu Tarzánie, výuku sebaobrany, výlet na Holíčsky zámok a múzeum, návšteva Baťovho kanála, množstvo súťaží a hier, táborové trhy, opekačka a počasie nám prialo, preto sme si dožičili i návštevy bazéna, ktorý sa nachádzal v priamej blízkosti rekreačného zariadenia. Deťom sa páčilo a sme radi, že dostávame pozitívne ohlasy od nich i od rodičov.

Mgr. Viera Husáková, koordinátorka prevencie kriminality
celý text

ostatné | 10. 7. 2009 | Autor:
#

Branno-športový deň pre deti základných škôl

Dňa 19.6.2009 pripravila Mestská polícia v Piešťanoch v spolupráci s Kynologickým klubom Bodona Piešťany pre deti zo Základnej školy na Holubyho ulici a Špeciálnej základnej školy v Piešťanoch už tradičný branno-športový deň. Deti mali možnosť vidieť ukážky výcviku psov a potom viaceré športové stanovištia, ktoré postupne navštevovali. Samozrejme nechýbali športové činnosti, akými sú streľba zo vzduchovky, hod loptou na cieľ, triafanie do košov a tiež prezentácia práce Mestskej polície v Piešťanoch. Deti si tiež zajazdili na koni a pozreli prácu modelárov z Piešťan, modely lietadiel zaujímali najmä chlapcov. Ideou branných dní je priblížiť deťom prácu mestskej polície a ukázať im, že polícia nie je len represínou zložkou, ale v núdzi sa môžu na nás s dôverou obrátiť. Branno-športové dni by sme radi organizovali každoročne na základe žiadostí základných škôl v Piešťanochô. celý text

ostatné | 23. 6. 2009 | Autor:
#

Krúžok BMX - bikrosu pri Mestskej polícii v Piešťanoch

V máji 2008 začal fungovať BMX (bikrosový) krúžok v pri Mestskej polícii v rámci prevencie kriminality. Ku koncu roka 2008 v ňom fungovalo 25 detí, ktoré boli rozdelené do štyroch skupín. Tieto skupiny sa stretávali na mestskej verejnej BMX dráhe na sídlisku A. Trajana. celý text

ostatné | 11. 3. 2009 | Autor:
#

Výlet pre peer-aktivistov do Bojníc

Dňa 15.11.2008 sme zorganizovali v rámci projektu "Prevenciou proti represii" pre peer-aktivistov z niektorých základných škôl výlet do Bojníc. Navštívili sme ZOO, počas výletu sme prediskutovali nenútenou formou veľa tém a spríjemnili si tak asi poslednú sobotu v tomto roku, ktorá nás poctila pekným a pomerne teplým počasím. celý text

ostatné | 25. 11. 2008 | Autor:
#

Deň ozbrojených zložiek s deťmi 5.9.2008

Deň ozbrojených zložiek s deťmi celý text

ostatné | 30. 9. 2008 | Autor:

Krúžok sebaobrany prebieha i naďalej pod taktovkou pána Beneša

Krúžok sebaobrany pri Mestskej polícii v Piešťanoch funguje i v školskom roku 2008/2009. Tréningy prebiehajú v Základnej škole na Brezovej ulici vo veľkej telocvični. Každý tréning trvá 1,5 hodiny nasledovne:

pondelok: 16,00 - 17,30 hod

streda: 16,00 - 17,30 hod

Cvičenie prebieha podľa pokynov trénera, pána Martina Beneša.Mgr. Viera Husáková, koordinátorka prevencie kriminality
celý text

ostatné | 11. 9. 2008 | Autor:
#

Branno-športové hry pre deti piešťanských škôl

V dňoch 20.6.2008 a 23.6.2008 sme na požiadanie a v rámci dobrej spolupráce usporiadali pre deti zo ZŠ na Mojmírovej ulici, ŠZŠ na Valovej ulici a zo ZŠ na Brezovej ulici v Piešťanoch „Branný deň s mestskou políciou“ v priestoroch Kynologického klubu Bodona Piešťany. Boli to dve skutočne vydarené akcie, ktorých programovú náplň sme konzultovali s vedením jednotlivých škôl. Pre deti boli pripravené najskôr ukážky výcviku psov a potom viaceré športové stanovištia, ktoré postupne navštevovali. Samozrejme nechýbali športové činnosti, akými sú skákanie vo vreci so sladkou odmenou, streľby zo vzduchovky, hod loptou na cieľ, triafanie do košov a prezentácia práce Mestskej polície v Piešťanoch. Ideou branných dní bolo najmä priblížiť deťom prácu mestskej polície a v rámci jednotlivých súťaží si získať ich dôveru, aby nás nevnímali len ako represívnu zložku, ale ako priateľov, na ktorých sa môžu v núdzi obrátiť. Takéto akcie budeme určite plánovať i do budúcnosti.

Mgr. Viera Husáková, koordinátorka prevencie kriminality
celý text

ostatné | 15. 7. 2008 | Autor:
#

Mestská polícia opätovne zorganizovala letný rekreačno-vzdelávací táborov pre peer-aktivistov v prevencii kriminality z piešťanských škôl.

Tradične každý rok usporadúva Mestská polícia v Piešťanoch pod záštitou primátora letné tábory pre deti z piešťanských škôl. Rekreačno-vzdelávací tábor pre peer-aktivistov v prevencii kriminality sme však organizovali druhýkrát a to v termíne od 5.7. – 11.7.2008 v Makove v hoteli Pančava. celý text

ostatné | 15. 7. 2008 | Autor:
#

Krúžok sebaobrany pri MsP funguje už dva roky

Krúžok sebaobrany a zároveň výuka bojového umenia Taekwondo pre piešťanské deti už funguje druhý školský rok. V školskom roku 2007/2008 sme zahájili jeho činnosť už 10.9.2007. celý text

ostatné | 29. 4. 2008 | Autor:
#

Deň Mestskej polície Piešťany a ozbrojených zložiek 2007

Dňa 7.9.2007 sa konala v priestoroch Vojenského historického múzea v Piešťanoch pod záštitou primátora mesta Piešťany, Ing. Rema Cicutta, akcia s názvom „Polícia deťom“. Organizačne celú akciu zastrešovala Mestská polícia v Piešťanoch v rámci svojich prevenčných aktivít v spolupráci s Vojenským historickým múzeom. Akcie sa zúčastnili deti zo základných škôl nielen z Piešťan ale i okolia. V tomto roku to bolo už po štvrtýkrát, čo Mestská polícia pripravila pre deti zaujímavý program, no po druhýkrát v spolupráci s Vojenským historickým múzeom. V tejto tradícii chceme pokračovať i v ďalších rokoch. celý text

ostatné | 7. 9. 2007 | Autor:
#

Tábor pre peer aktivistov

Mestská polícia pokračuje v tradícii usporadúvania letných táborov pre deti z Piešťan celý text

ostatné | 7. 7. 2007 | Autor:
#

Branný deň pre Základnú školu na Brezovej ulici

Dňa 25.6.2007 sme v rámci dobrej spolupráce usporiadali pre deti zo ZŠ na Brezovej ulici v Piešťanoch „Branný deň s políciou“ v priestoroch Kynologického klubu SZTŠ v lokalite Piešťany - Bodona. Bola to skutočne vydarená akcia, ktorej programovú náplň sme najskôr konzultovali s vedením školy. Pre deti boli pripravené viaceré stanovištia, ktoré postupne navštevovali, veď škola má až okolo 700 žiakov. Samozrejme nechýbali športové činnosti, ako je skákanie vo vreci so sladkou odmenou, streľby so vzduchovky, ukážky výcviku psov, hod loptou na cieľ, ukážky sebaobrany a predovšetkým prezentácia práce Mestskej polície v Piešťanoch. Ideou branného dňa bolo najmä priblížiť deťom prácu mestskej polície, aby pochopili, že polícia nie je len represívnou zložkou, ale môže mať s deťmi skutočne priateľské vzťahy. A na takýchto vzťahoch sa buduje i dôvera verejnosti.

Mgr. Viera Husáková
celý text

ostatné | 25. 6. 2007 | Autor:
#

Poznatky z prevencie kriminality v Nemecku

Policajné riaditeľstvo v Heidelbergu usporiadalo každoročnú akciu s názvom: „Týždeň bezpečnosti 2007“, miestom konania bolo tento rok mesto Weinheim. Na túto zaujímavú akciu boli pozvaní primátorom mesta Weinheim - pánom Heinerom Bernhardom, primátor mesta Piešťany - Ing. Remo Cicutto a koordinátorka prevencie kriminality pre Piešťany - Mgr. Viera Husáková. Ing. Remo Cicutto vsak pre zdravotné problémy i pracovné povinnosti nemohol pozvanie prijať, preto bol jeho zastupovaním na tejto pracovnej ceste poverený náčelník Mestskej polície v Piešťanoch, Bc. Marcel Mihalik. celý text

ostatné | 24. 6. 2007 | Autor:
#

Krúžok sebaobrany pri Mestskej polícii v Piešťanoch

Od 2.10.2006 začal svoju činnosť krúžok sebaobrany pri Mestskej polícii v Piešťanoch. S myšlienkou založiť krúžok takého zamerania v rámci prevencie kriminality sme sa pohrávali už dávnejšie, avšak možnosť ju zrealizovať sa nám naskytla až v tomto školskom roku. Predovšetkým sme chceli, aby deti a mládež využívali voľný čas plnohodnotne a pritom získali fyzickú i psychickú zdatnosť. Jadrom výučby sebaobrany je ázijské bojové umenie Taekwondo, ktoré sa skladá z 3200 presne popísaných pohybov. Toto umenie je založené na princípoch nenásilia, cti a spravodlivosti. Popri fyzickom tréningu sú adepti vychovávaní v duchu filozofie, ktorej súčasťou je úcta k starším v súlade s mravnostnými zásadami. Cieľom je rozvoj priamej mysle i tela a získanie sebadôvery, aby človek mohol stáť na strane spravodlivosti. Činnosť sa tak priamo dotýka prevencie viktimácie (ako sa nestať obeťou trestného činu). celý text

ostatné | 2. 10. 2006 | Autor:
#

Deň Mestskej polície Piešťany a ozbrojených zložiek 2006

Dňa 8.9.2006 sa konal v priestoroch Vojenského historického múzea v Piešťanoch "Deň Mestskej polície, ozbrojených, záchranných a požiarnych zborov" pod záštitou primátora mesta Piešťany, Ing. Rema Cicutta, s názvom "Polícia deťom". Organizačne celú akciu zastrešovala Mestská polícia v Piešťanoch v rámci svojich prevenčných aktivít v spolupráci s Vojenským historickým múzeom. Akcie sa zúčastnili deti zo základných škôl v Piešťanoch i okolia, klubov ZŤP a TŤP. celý text

ostatné | 8. 9. 2006 | Autor:
#

Letný výchovno-rekreačný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín

V dňoch 8.7.2006 - 14.7.2006 sa konal Letný výchovno-rekreačný tábor v Jahodníku - v RZ Záruby pre deti zo sociálne slabších rodín a viacpočetných rodín z mesta Piešťany pod záštitou primátora Piešťan, Ing. Rema Cicutta. Organizačne tábor zastrešovali Mestská polícia v Piešťanoch v spolupráci s referátom sociálnych vecí Mestského úradu v Piešťanoch. celý text

ostatné | 8. 7. 2006 | Autor:
prvá
z 2
ďalší posledná