Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

Prevencia v letnom tábore Fitbambuľka

Letný tábor Fitbambuľka celý text

náš tip | 27. 7. 2021 | Autor: Mgr. Viera Dominová
#

Branný deň s mestskou políciou

28.6.2021 celý text

ostatné | 7. 7. 2021 | Autor: Mgr. Viera Dominová
Prevencia kriminality a CM – školy. 1

Prevencia kriminality a CM – školy.

CM škola nás navštívila každú stredu počas letných prázdnin celý text

ostatné, náš tip | 30. 9. 2020 | Autor: Viera Dominová
#

Denný letný tábor CVČ Ahoj Piešťany v spolupráci s Mestskou políciou

letný tábor CVČ Ahoj Piešťany + Mestská polícia Piešťany celý text

ostatné, náš tip | 8. 9. 2020 | Autor: Viera Dominová
#

Tábor MsP pre deti z piešťanských škôl

V dňoch 30.6.-5.7.2019 organizovala mestská polícia tábor pre peer aktivistov v prevencii kriminality v Makove - Kopaniciach celý text

ostatné, náš tip | 11. 7. 2019 | Autor: Viera Dominová
Pripravujeme letný tábor pre deti z piešťanských škôl 1

Pripravujeme letný tábor pre deti z piešťanských škôl

V dňoch 30.6.2019-5.7.2019 pripravuje Mestská polícia tábor pre deti v horskom hoteli Hájenka, Makov-Kopanice celý text

ostatné | 11. 4. 2019 | Autor: Viera Dominová
Predškoláčik-dopraváčik, 4. ročník súťaže pre MŠ 1

Predškoláčik-dopraváčik, 4. ročník súťaže pre MŠ

Dopravná súťaž pre piešťanské materské školy celý text

ostatné | 4. 4. 2019 | Autor: Viera Dominová
Letný tábor vo Vrútkach 1

Letný tábor vo Vrútkach

V dňoch 1.-7.7.2018 sme "táborovali" v hoteli Junior, Vrútky-Piatrová celý text

ostatné | 18. 7. 2018 | Autor: Viera Husáková
#

Tábor v Zázrivej 2017

Letný výchovno-vzdelávací tábor pre peer aktivistov v prevencii kriminality v Zázrivej celý text

ostatné | 19. 7. 2017 | Autor: Viera Husáková
#

Branné dni s kynológiou 2017

Dňa 23.6.2017 sa konali branné dni pre ZŠ celý text

ostatné | 29. 6. 2017 | Autor: Viera Husáková
#

Súťaž Predškoláčik - dopraváčik

Dopravná súťaž pre deti z MŠ, Predškoláčik - dopraváčik sa uskutočnila 24.5.2017 celý text

ostatné | 25. 5. 2017 | Autor: Viera Husáková
#

Deň OZ a ZS s deťmi 2016

Dňa 3.9.2016 sa konal už 10. ročník ozbrojených a záchranných zložiek s deťmi v priestoroch VHM v Piešťanoch. celý text

ostatné | 7. 9. 2016 | Autor: Viera Husáková
Deň ozbrojených a záchranných zložiek s deťmi 2016

Deň ozbrojených a záchranných zložiek s deťmi 2016

Dňa 3.9.2015 sa uskutoční 10. ročník akcie Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi v priestoroch Vojenského historického múzea v Piešťanoch. Akciu organizuje Mesto Piešťany - Mestská polícia a Vojenské historické múzeum. Program sa začína o 10,00 hod. a vstup je bezplatný. Ste srdečne vítaní. celý text

ostatné | 18. 8. 2016 | Autor: Mihalik
#

Branný deň so základnými školami

24.6.2016 pripravila Mestská polícia v Piešťanoch program pre deti základných škôl v Piešťanoch v rámci ich branného dňa. celý text

ostatné | 28. 6. 2016 | Autor: Viera Husáková
#

Deň detí 2016

1.6.2016 sa i Mestská polícia v Piešťanoch podieľala na organizovaní programu pre deti zo škôl v Piešťanoch celý text

ostatné | 2. 6. 2016 | Autor: Viera Husáková
#

Branný deň s Gymnáziom v Piešťanoch

26.5.2016 sa konal v priestoroch Kynologického klubu Bodona branný deň s mestskou políciou. celý text

ostatné | 27. 5. 2016 | Autor: Viera Husáková
#

Predškoláčik - dopraváčik

Dopravná súťaž Predškoláčik - dopraváčik pre predškolákov z MŠ v Piešťanoch sa konala v priestoroch MŠ na Detvianskej ulici. celý text

ostatné | 26. 5. 2016 | Autor: Viera Husáková
#

Jesenný tábor pre peer aktivistov v prevencii kriminality

Tábor pre peer aktivistov v prevencii kriminality na Remate celý text

ostatné | 10. 11. 2015 | Autor: Viera Husáková
#

Slávnostné otvorenie detského dopravného ihriska

Otvorenie detského dopravného ihriska v MŠ na Detvianskej ulici celý text

ostatné | 29. 9. 2015 | Autor: Viera Husáková
#

Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi - 5.9.2015

Dňa 5.9.2015 sa uskutoční 9. ročník akcie Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi v priestoroch Vojenského historického múzea v Piešťanoch. Akciu organizuje Mesto Piešťany - Mestská polícia a Vojenské historické múzeum. Program sa začína o 10,00 hod. a vstup je bezplatný. Ste srdečne vítaní. celý text

ostatné | 31. 8. 2015 | Autor:
#

Denný kemp v ON Semiconductor - ukážky činnosti

Dňa 6.8.2015 mestskí i štátni policajti ukážkami svojej činnosti obohatili denný kemp pre deti zamestnancov ON Semiconductor. celý text

ostatné | 20. 8. 2015 | Autor: Viera Husáková
#

Mestskí policajti pripravili zimný tábor pre deti

Mestskí policajti v rámci prevencie kriminality pripravili zimný tábor pre peer aktivistov v prevencii kriminality. Ten sa konal v dňoch 1.3.-6.3.2015 na Bezovci. Deti boli ubytované na Šport Chate. Finančné prostriedky sme získali prostredníctvom grantu z MV SR, projekt finančne podporila Rada vlády SR pre prevenciu kriminality. Deti tak počas jarných prázdnin mali pestrú činnosť, od šmýkania sa na vreciach po snehovej pokrývke, guľovačke, stavania snehuliaka až po rôzne činnosti na chate, kde si otestovali svoje vedomosti v rôznych súťažiach a hrách. 17 chlapcov a dievčat vôbec nezaháľalo, ale mali jarné prázdniny, ako sa patrí, okrem spomínaných činností boli na pešej turistike na hrad Tematín, navštívili i kúpalisko Galandia a v Novej Lehote navštívili miesto, kde sa natáčal seriál Horná Dolná. Pani Kováčiková z Dolnej Lehoty napiekla deťom hornodolianske kakaovníky a deti zapózovali fotografom aj priamo v krčme, kde sa seriál odohrával.

Tábor si tak užili aktívne deti, ktoré sa podieľajú na prevencii kriminality v rámci svojich vrstovníckych skupín. Veríme, že sa nám podarí zorganizovať i letný tábor, samozrejme s vyšším počtom detí.
celý text

ostatné | 10. 3. 2015 | Autor:
#

Zumba s deťmi

Dňa 17.10.2014 sa konalo športové popoludnie pre deti zo ZŠ na Brezovej ulici. V rámci tohto popoludnia si mohli deti zacvičiť s inštruktorkou zumby - fitnes. V priestoroch malej telocvične sa nazbieralo kopec detí, cvičenie sa im páčilo, zapojili sa dievčatá i chlapci a na záver vyjadrili svoje želanie takúto akciu určite zopakovať. celý text

ostatné | 23. 10. 2014 | Autor: Viera Husáková
#

Krúžok sebaobrany

OZNAM

Krúžok sebaobrany s trénerom Martinom Benešom začína svoju činnosť v školskom roku 2014/15 dňa 18.9.2014 na ZŠ Brezová ul., tréningy budú prebiehať ako po minulé roky:


Pondelok 16,00 - 17,00 hod

Štvrtok 16,00 - 17,00 hod
celý text

ostatné | 18. 9. 2014 | Autor:
#

Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi, 6.9.2014

Dňa 6.9.2014 sa konal v priestoroch Vojenského historického múzea v Piešťanoch už 8. ročník Dňa ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi. Organizátormi boli ako každoročne Mestská polícia Piešťany a VHM Piešťany. V dynamických ukážkach sa predstavili hipológovia z Prezídia PZ SR, kynológovia a zásahová jednotka ZVaJS z ÚVTOS a ÚVV v Leopoldove, služobná kynológia - vyhľadávanie peňazí a psychotropných a omamných látok, z Colného úradu v Bratislave, Čestná stráž so svojim show-programom, vojenská dychová hudba. celý text

ostatné | 17. 9. 2014 | Autor:
#

Dopravné ihrisko pre výučbu dopravnej výchovy

Dňa 31.5.2014 v rámci osláv MDD, ktoré organizovala agentúra Ruka hore a Aupark Piešťany, bolo odovzdané Mestu Piešťany prenosné dopravné ihrisko, ktoré zakúpil z vlastných prostriedkov Rotary club a poskytol ho tak na účely výučby dopravnej výchovy na školách v Piešťanoch a blízkom okolí. Toto dopravné ihrisko bude slúžiť pracovníkom referátu prevencie Mestskej polície v Piešťanoch pri ich prevenčných aktivitách. Deti mali možnosť vyskúšať si ihrisko priamo na Námestí slobody v Piešťanoch v rámci akcií k MDD. Ihrisko obsahuje rôzne dopravné situácie, dopravné značky, semafóry, priechody pre chodcov a deti majú možnosť si konkrétne situácie v doprave vyskúšať na bicykli, kolobežke, príp. ako chodci. celý text

ostatné | 3. 6. 2014 | Autor:
#

Konferencia s názvom: Dobrá prax - naša inšpirácia

Dňa 18.3.2014 sa zúčastnili príšlušníci Mestskej polície v Piešťanoch na konferencii s názvom Dobrá prax - naša inšpirácia, ktorá sa konala v priestoroch Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Vypočuli sme si podnetné referáty o práci na rôznych úsekoch sociálnej práce, najmä z oblasti sociálno-patologických javov, ktoré môžeme využiť následne i vo svojej praxi pri práci s deťmi a problémovými klientami. Naša účasť na tejto konferencii nebola po prvýkrát, zúčastnili sme sa aj v roku 2013, pričom prínosom pre nás je najmä to, že si vypočujeme skúsenosti z praxe a každý rok prijmú pozvanie rôznorodé organizácie, máme tak možnosť nadviazať spoluprácu a kontakty stále s novými kolegami a inštitúciami. celý text

ostatné | 20. 3. 2014 | Autor:
#

Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi, 7.9.2013

Dňa 7.9.2013 sa konal 7. ročník Dňa ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi. Ako každoročne, tak aj tento rok sa akcia a jej atrakcie konali v priestoroch Vojenského historického múzea v Piešťanoch, ktoré je spolu s Mestskou políciou v Piešťanoch organizátorom tohto podujatia. Priestory dynamických a statických ukážok sa síce premiestnili "za plot", ale poskytlo sa tak viac priestoru exponátom VHM. Celé podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta Piešťany, Rema Cicutta a ministra obrany SR, Martina Glváča. Vstup do priestorov VHM ako i program podujatia bol pre návštevníkov bezplatný. V tradícii usporadúvania Dňa ozbrojených zložiek a záchranných systémov budeme pokračovať naďalej a tešíme sa na návštevníkov i budúci rok. celý text

ostatné | 23. 9. 2013 | Autor:
#

Športovo-turistický deň pre deti zo ZŠ v Piešťanoch

Dňa 22.8.2013 zorganizovala pracovníčka referátu prevencie kriminality z MsP Piešťany, V. Husáková, Športovo-turistický deň pre deti zo ZŠ v Piešťanoch. Myšlienkou podujatia bola práve pomoc rodičom, ktorý majú problém, čo s deťmi cez letné prázdniny. Bola to taká "skúšobná" akcia, ale na základe dobrých ohlasov rodičov, by sme chceli takéto výlety zopakovať aj budúce letné prázdniny. Tento výlet sme sa prešli z Piešťan cez Bakchus vilu, naobedovali sme sa v priestoroch reštaurácie Furman a zase späť cez Ahoj a Banku do Piešťan celý text

ostatné | 30. 8. 2013 | Autor:

Branno-športové dni pre deti zo ZŠ v Piešťanoch

V dňoch 25.6. a 26.6.2013 sa uskutočnili v priestoroch Kynologického klubu Bodona branno-športové dni pre deti zo ZŠ v Piešťanoch. Akciu zorganizovala Mestská polícia v Piešťanoch v spolupráci s Kynologickým klubom Bodona. Napriek nepriazni počasia sa nám podarilo predpoludňajšie hodiny zvládnuť bez dažďa. Deti videli ukážky výcviku psov, reakcie na povely, zadržanie podozrivej osoby psom a mnohé iné zaujímavosti. Po týchto ukážkach mali možnosť si prezrieť výstroj a výzbroj mestského policajta, zahrať si rôzne hry, napr. hod na cieľ, preťahovanie lanom, zhadzovanie predmetu loptou a tiež si vyskúšať svoje zručnosti v streľbe zo vzduchovky. celý text

ostatné | 28. 6. 2013 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná