Obsah

Príloha č. 1: Počet  zamestnancov mestskej polície (príslušníkov mestskej polície a občianskych  zamestnancov).

 

 

 

Organizačné útvary MsP

Počet zamestnancov

Vedenie mestskej polície

Náčelník MsP

1

Zástupca náčelníka

2

Referát hliadkovej služby

 

 

 

 

 

 

Referát priestupkov a prevencie kriminality

Veliteľ zmeny

4

Referent monitorovacieho strediska

4

Zástupca veliteľa zmeny

4

Člen zmeny

20

Člen zmeny parkovacej služby

6

Referent priestupkového referátu

2

Referent prevencie kriminality

1

SPOLU príslušníkov MsP

44

Občianski zamestnanci

Referentka spisov, sekretárka

1

Upratovačka

1

SPOLU občianskych zamestnancov

2

SPOLU všetkých zamestnancov MsP Piešťany

46