Navigácia

Obsah

Spolupráca Mestskej polície v Piešťanoch s rôznymi subjektami v rámci prevencie kriminality

Mestská polícia v Piešťanoch spolupracuje v rámci prevenčných aktivít s rôznymi subjektami, ktoré napomáhajú skvalitneniu práce v oblasti prevencie.  Ide predovšetkým o nasledovné subjekty: