Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Prevencia kriminality v školskom roku 2020/2021 1

Prevencia kriminality v školskom roku 2020/2021

Besedy na školách počas školského roka 2020/21 prezenčne i dištančne. celý text

ostatné | 8. 7. 2021 | Autor: Mgr. Viera Dominová
Témy besied 1

Témy besied

Témy besied, ktoré realizujeme po dohode so školami celý text

ostatné | 21. 1. 2021 | Autor: Mgr. Viera Dominová
#

Besedy v rámci prevencie prezenčne i dištančne

Besedy na školách prebiehali začiatkom školského roka prezenčne, potom sme prešli pre zlú situáciu ohľadom Covid-19 na dištančnú formu celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor: Mgr. Viera Dominová
Tréning v téme

Tréning v téme "Prevencia obchodovania s ľuďmi"

Prevencia obchodovania s ľuďmi celý text

ostatné | 29. 3. 2019 | Autor: Viera Dominová
#

Besedy v ZŠ na Banke

Besedy s MsP s 1. a 2. stuňom ZŠ na Banke celý text

ostatné | 23. 2. 2018 | Autor: Viera Husáková
Besedy organizované na SPŠE v Piešťanoch 1

Besedy organizované na SPŠE v Piešťanoch

Besedy na SPŠE v Piešťanoch s MsP Piešťany celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor: Viera Husáková
ZŠ Scherera besedovala s mestskou políciou 1

ZŠ Scherera besedovala s mestskou políciou

Besedy v ZŠ Scherera organizovala Mestská polícia v Piešťanoch celý text

ostatné | 24. 3. 2017 | Autor: Viera Husáková
Cirkevná základná škola v Piešťanoch 1

Cirkevná základná škola v Piešťanoch

Besedy pre žiakov Cirkevnej základnej školy v Piešťanoch celý text

ostatné | 9. 3. 2017 | Autor: Viera Husáková
#

Besedy na Gymnáziu vo Vrbovom

V termínoch od 18.1.-14.2.2017 sme uskutočnili sériu besied na Gymnáziu vo Vrbovom. celý text

ostatné | 21. 2. 2017 | Autor: Viera Husáková
#

Besedy v ZŠ na Banke

V dňoch 15. a 16.2.2017 sme prednášali žiakom zo ZŠ na Banke celý text

ostatné | 20. 2. 2017 | Autor: Viera Husáková
Besedy na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch 1

Besedy na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch

V časovom úseku od 26.10.-15.12.2016 a 27.1.-8.2.2017 sme uskutočnili sériu besied na rôzne témy na pôde Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch. celý text

ostatné | 9. 2. 2017 | Autor: Viera Husáková
Besedy pre študentov SZŠ v Piešťanoch 1

Besedy pre študentov SZŠ v Piešťanoch

MsP organizovala besedy pre študentov SZŠ v Piešťanoch celý text

ostatné | 2. 2. 2017 | Autor: Viera Husáková
#

Besedy v ZŠ na Brezovej ulici

Besedy v ZŠ na Brezovej ulici prebiehali v temínoch od 24.10.2016-8.12.2016 celý text

ostatné | 12. 12. 2016 | Autor: Viera Husáková
#

Návšteva Mestskej polície v Piešťanoch v Materskej škole v Ostrove

Dňa 30.11.2016 sme besedovali s deťmi z Materskej škole v Ostrove. celý text

ostatné | 2. 12. 2016 | Autor: Viera Husáková
#

Dopravná výchova v Základne škole v Považanoch

Dopravná výchova dňa 23.11.2016 v ZŠ Považany celý text

ostatné | 25. 11. 2016 | Autor: Viera Husáková
#

O práci Mestskej polície Piešťany s prvákmi

Beseda s prvákmi v ZŠ na Brezovej ulici celý text

ostatné | 11. 11. 2016 | Autor: Viera Husáková
#

Besedy v ZŠ na Mojmírovej ulici

V termínoch od 10.10.-27.10.2016 sa besedovalo v ZŠ na Mojmírovej ulici. celý text

ostatné | 28. 10. 2016 | Autor: Viera Husáková
#

Séria besied v Základnej škole na Holubyho ulici

Besedy v ZŠ Holubyho celý text

ostatné | 10. 10. 2016 | Autor: Viera Husáková
Dopravná výchova pre materské školy 1

Dopravná výchova pre materské školy

Dopravná výchova sa uskutočnila priamo v priestoroch Materskej školy na Detvianskej ulici, kde máme dlhodobo položené prenosné dopravné ihrisko. Deti tak mali možnosť po krátkom úvode do teoretickej časti dopravnej výchovy, vyskúšať si svoje vedomosti priamo v praxi. celý text

ostatné, náš tip | 19. 9. 2016 | Autor: Viera Husáková
#

Dopravná výchova v ZŠ na Komenského ulici vo Vrbovom

V dňoch 16.4. a 28.4. 2015 sme vykonali niekoľko hodín dopravnej výchovy pre deti zo Základnej školy na Komenského ulici vo Vrbovom. celý text

ostatné | 29. 4. 2015 | Autor: Viera Husáková
#

Prevencia na stredných školách v Piešťanoch

Prevencia a besedy na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej a na Gymnáziu Pierra de Coubertina. celý text

ostatné | 14. 1. 2015 | Autor: Viera Husáková
#

Prevenčno-bezpečnostné programy pre 1. stupeň ZŠ a pre MŠ realizujeme na všetkých školách

V dňoch 10. a 12.11.2014 sme zrealizovali niekoľko besied pre deti zo ZŠ na Brezovej ulici. celý text

ostatné | 17. 11. 2014 | Autor: Viera Husáková
#

Séria besied pre deti v ZŠ v Piešťanoch

Na jeseň 2014 sme začali pracovať s deťmi na základných školách v Piešťanoch. celý text

ostatné | 10. 11. 2014 | Autor: Viera Husáková
#

Besedy s deťmi v materských školách o práci mestskej polície

V dňoch 28.4. a 29.4.2014 sme navštívili MŠ Zavretý kút a MŠ v obci Banka. celý text

ostatné | 30. 4. 2014 | Autor: Viera Husáková
#

Témy obchodovanie s ľuďmi a domáce násilie z úst pracovníčky prevencie MsP Piešťany v Hotelovej akadémii v Piešťanoch

Séria besied pre študentov Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. celý text

ostatné | 24. 4. 2014 | Autor: Viera Husáková
#

Dopravná výchova pre deti I. stupňa ZŠ v Pobedime

Dňa 10.4.2014 sme pre deti ZŠ v Pobedime (1.-4. ročník) pripravili dopravnú výchovu. Príslušníci mestskej polície z referátu prevencie doviezli prenosné dopravné ihrisko a počas celého dňa si deti skúšali v priestoroch telocvične ZŠ rôzne dopravné situácie za pomoci semafórov a dopravných značiek. celý text

ostatné | 10. 4. 2014 | Autor:
#

Besedy pre ZŠ na Banke

Dňa 8.4.2014 sme uskutočnili sériu besied pre deti zo ZŠ na Banke. Zamerali sme sa aj na 1. stupeň ZŠ, kde sme realizovali prevenčno-bezpečnostný program so zameraním na prácu mestských a obecných polícií a ukážky výzbroje a výstroje MsP Piešťany. Pre staršie ročníky sa viedli besedy na témy nelegálnych drog, alkoholizmu a nelátkových závislostí celý text

ostatné | 9. 4. 2014 | Autor:
#

Besedy s deťmi zo škôl organizujeme na základe žiadostí i v blízkom okolí Piešťan

Na základe dlhodobej spolupráce so základnými školami v okolí Piešťan, uskutočňujeme na žiadosť škôl i besedy v priľahlých mestách a obciach. V poslednej dobe sme 2x navštívili ZŠ v Chtelnici, konkrétne v termínoch 30.2. a 3.4.2014. Žiaci sa oboznámili s témami tabakizmus, alkoholizmus, nelegálne drogy, nelátkové závislosti a šikanovanie. Išlo o deti z druhého stupňa ZŠ. celý text

ostatné | 4. 4. 2014 | Autor:
#

Celoročná správa o činnosti referátu prevencie MsP Piešťany

Správa o činnosti referátu prevencie kriminality v roku 2013V mesiacoch január – jún a september – december 2013 organizovala MsP v rámci prevencie kriminality 3 záujmové krúžky, ktoré mali možnosť deti z piešťanských škôl navštevovať bezplatne. Ideou týchto krúžkov je, aby mali možnosť navštevovať mimoškolskú činnosť i deti, ktoré sú zo sociálne slabších rodín a rodičia nemajú možnosť im takúto činnosť zabezpečiť. Deti chceme zaujať športovou činnosťou, aby svoj voľný čas využívali plnohodnotne, aby sa integrovali do skupiny, ktorá má spoločné záujmy a tak ich chrániť deti pred negatívnymi spoločenskými javmi, príp. pred samotným páchaním priestupkov či trestnej činnosti, ktorú často vykonávajú pod nepriaznivým vplyvom neprispôsobivých vrstovníckych skupín. Takto fungovali nasledovné krúžky pod vedením oficiálnych lektorov:
celý text

ostatné | 3. 2. 2014 | Autor:
#

Beseda v MŠ na Valovej ulici a v MŠ v Zavretom kúte v Piešťanoch

V dňoch 11.6. a 12.6. 2013 sme opäť zrealizovali besedu s deťmi v materských školách a konkrétne v MŠ na Valovej ulici a v MŠ v Zavretom kúte. Beseda bola zameraná na tému bezpečného správania sa a na činnosť, výstroj a výzbroj Mestskej polície v Piešťanoch. celý text

ostatné | 13. 6. 2013 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná