Navigácia

Obsah

Administratívny Referent

Referent spisov

Jana KUZMOVÁ

 

 

 • vedie protokol došlej a odoslanej pošty
 • zabezpečuje prepisovanie materiálov týkajúcich sa činnosti mestskej polície
 • zabezpečuje spracovanie správ, zakladanie písomností
 • zapisuje priestupky podľa zák.č. 372/90 zb.
 • vybavuje správy o povesti a žiadosti o zistenie zamestnávateľa
 • vyhodnocuje stav spotreby pohonných hmôt, vedie evidenciu spotreby
 • zabezpečuje výdaj a predaj stravných lístkov a odvod peňažnej hotovosti
 • vedie evidenciu dochádzky a spracovanie podkladov  pre finančný odbor
 • zodpovedá za vyúčtovanie záloh na zakúpenie pohonných hmôt a drobných výdavkov
 • kontroluje nároky na dovolenku zamestnancov MsP a sleduje ich čerpanie
 • spracováva týždenné správy MsP pre primátora mesta Piešťany
 • vedie evidenciu došlých faktúr
 • plní ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka mestskej  polície
 • zabezpečovanie ucelených agend v rámci pôsobnosti obcí a miest