Obsah

Kontakty

 

Mestská polícia, Teplická 103, 921 01 Piešťany

msp@piestany.sk

 

Stála služba MsP

+421 33 / 77 268 02

 

Tiesňová linka

159
+421 33/77 216 26

 

Fax

+421 33 / 77 266 27

 

Náčelník mestskej polície

PaedDr. Ing. Marcel Mihalik

dočasne poslanec NR SR

+421 33 / 77 268 02 kl. 34
 

Zástupca náčelníka mestskej polície

Mgr.Vladislav Jopek
+421 33 / 77 268 02 kl. 35
vladislav.jopek@piestany.sk

 

Zástupca náčelníka mestskej polície

Bc. Peter Gogol
+421 33 / 73 308 88
+421 33 / 77 268 02 kl. 33
peter.gogol@piestany.sk

 

Referát objasňovania priestupkov - referent

Bc. Bystrík Babečka

+421 33 /  7731252
+421 33 / 77 268 02 kl. 36
bystrik.babecka@piestany.sk

 

Referát objasňovania priestupkov - referent

Marián Práznovský

+421 33 /  7731252
+421 33 / 77 268 02 kl. 36
marian.praznovsky@piestany.sk

 

Referát prevencie kriminality - referent

Mgr. Viera Dominová
+421 33 / 73 308 89
+421 33 / 77 268 02 kl. 32

0911 343 858
viera.dominova@piestany.sk

 

Referent mestskej polície 

Jana Kuzmová
+421 33 / 73 308 87
+421 33 / 77 268 02  kl. 37
jana.kuzmova@piestany.sk 

 

Monitorovacie a dohliadacie stredisko

Oto Duchaj
+421 33 / 77 268 02 kl. 38

oto.duchaj@piestany.sk

 

Monitorovacie a dohliadacie stredisko

Jozef Sekáč
+421 33 / 77 268 02 kl. 38 

jozef.sekac@piestany.sk

 

Monitorovacie a dohliadacie stredisko

Pavol Rybárik
+421 33 / 77 268 02 kl. 38

pavol.rybarik@piestany.sk

 

Monitorovacie a dohliadacie stredisko

Jozef Dubovský
+421 33 / 77 268 02 kl. 38
jozef.dubovsky@piestany.sk


Veliteľ zmeny

Ing. Mgr. Pavol Melicher
+421 33 / 77 268 02 kl. 31

pavol.melicher@piestany.sk

 

Veliteľ zmeny

Milan Strečanský
+421 33 / 77 268 02 kl. 31

milan.strecansky@piestany.sk

 

Veliteľ zmeny

Bc.Stanislav Drobný 
+421 33 / 77 268 02 kl. 31

stanislav.drobny@piestany.sk

 

Veliteľ zmeny

Igor Šimon
+421 33 / 77 268 02 kl. 31

igor.simon@piestany.sk