Obsah

Letný tábor Belušské Slatiny 2016

V dňoch 30.6.-6.7.2016 organizovala Mestská polícia v Piešťanoch letný tábor pre peer aktivistov v prevencii kriminality. Tábor sa koná každoročne, zúčastňujú sa deti základných škôl v Piešťanoch.