Obsah

Branný deň s MsP 2008 - ZŠ Mojmírova a ŠZŠ

Branný deň s mestskou políciou 20.6.2008 - ZŠ Mojmírova a ŠZŠ