Obsah

Branné dni s MsP pre ZŠ 2010

V dňoch 22.-25.6.2010 uskutočnila Mestská polícia v Piešťanoch s Kynologickým klubom Bodona branné dni pre 4 základné školy a Špeciálnu základnú škou v Piešťanoch.