Obsah

5. Týžden :: 26.1.2015 - 1.2.2015

Typ: ostatné
Dňa 26.1.2015 v čase o 17.45 hod. bola hliadka MsP vyslaná na preverenie tel. oznamu vrátnika ZSS Dómum, kde Rómovia robia neporiadok. Hliadka po príchode na miesto zistila , že medzi manželmi M.B. /1987/ a I.B. /1985/ vznikla slovná roztržka . V čase šetrenia sa muž už na mieste nenachádzal a podľa vyjadrenia jeho manželky odišiel do mesta. Manželom bol daný zákaz vstupu do soc. zariadenia na noc 26.1.2015.

Dňa 29.1.2015 v čase o 23.30 hod. bola vyslaná hliadka MsP na Krajinskú cestu, kde na  zástavke MHD ležal na zemi neznámy muž. Hliadka po príchode na  uvedené miesto zistila, že sa jednalo  o V.D. /1975/ z Piešťan , ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Hliadka menovaného postavila a z miesta vykázala.

      Dňa 30.1.2015 o 17.10hod. tel. oznámil jeden z obyvateľov domu na Žilinskej ceste, že od rána  odhŕňal sneh z chodníka pred svojim domom a  odhŕňač, ktorý vykonával údržbu Žilinskej cesty mu každý raz nahrnul sneh znovu na chodník. Vyslaná hliadka MsP zistila na mieste, že oznam sa zakladal na pravde. Uvedená skutočnosť bola nahlásená pracovníkovi dispečingu OSC Piešťany.

      Dňa 01.02.2015 v čase o 16.10 hod. bola vyslaná hliadka do ZSS Dómum, kde mal podľa tel. oznamu vrátnik problémy s klientom. Po príchode na miesto hliadku čakal vrátnik, ktorý uviedol, že do areálu vošiel jeden z ubytovaných, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu. Hliadka muža našla sedieť na prízemí v izbe. Jednalo sa o p. P.L. /1962/ z Piešťan. Následne menovanému hliadka oznámila, že v areály zariadenia je zakázané konzumovať alkohol a taktiež zdržovať sa pod vplyvom alkoholu, čo vzal na vedomie a za prítomnosti hliadky MsP opustil priestory .V čase o 21.40 hod. bola hliadka opätovne vyslaná do uvedeného zariadenia, kde podľa tel.  oznamu vrátnika sa do zariadenia vrátil hore menovaný. Ten  sa hliadke MsP podrobil dychovej skúške na alkohol s výsledkom 1,18 mg/l. Bol poučený, že nakoľko je pod vplyvom alkoholu, nemôže byť ubytovaný v zariadení , čo vzal na vedomie a uviedol, že prespí u kamaráta.


Vytvorené: 11. 8. 2016
Posledná aktualizácia: 11. 8. 2016 18:59
Autor: