Obsah

3. Týžden :: 12.1.2015 - 18.1.2015

Typ: ostatné
Dňa 13.1.2015 v čase o 19.10 hod. bola vyslaná hliadka MsP na ul. 8.mája k prevádzke Ruža, kde podľa tel. oznamu na zemi ležala neznáma osoba. Hliadka po príchode na uvedené miesto spozorovala na chodníku ležať muža. Šetrením na mieste bolo zistené, že sa jedná o D.B. z obce Jalšové, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Následne menovaného hliadka posadila na najbližšiu lavičku.

  Dňa 14.1.2015 v čase o 13.00 hod. bola hliadka MsP vyslaná na ul. A. Dubčeka , kde podľa tel. oznamu 3 rómky okradli staršieho muža. Po príchode na miesto hliadka zistila, že oznam je opodstatnený. E.G. z Piešťan uviedol, že keď sa vracal z nákupu, tak ho oslovili 3 neznáme rómky pred vchodom, nasilu ho  natlačili do vchodu a potom mu z vrecka saka vytiahli peňaženku.  Vzápätí z miesta ušli. Poškodený , ako aj  svedkyňa uviedli popis osôb. V čase o 13. 30 hod. svedkyňa krádeže spozorovala uvedené ženy v centre mesta a  tel. naviedla hliadku na skupinku žien, ktorú hliadka zadržala.  Vzhľadom na to, že skutok mal znaky trestného činu, boli podozrivé osoby poučené a predvedené na oddelenie OOPZ.

      Dňa 16.1.2015 v čase o 14.30 hod. bola vyslaná hliadka MsP za nemocnicu, kde sa nachádzala neznáma žena, ktorá bola vyzlečená a prevesená cez zábradlie pri Váhu. Po príchode na miesto hliadka spozorovala sedieť na lavičke neznámu ženu, ktorá mala stiahnuté nohavice. Jednalo sa o Z.A. /1977/ z Trnavy, ktorá uviedla, že chcela skočiť do Váhu , nakoľko sa s ňou rozišiel priateľ.  Nakoľko sa hliadke MsP nepozdávalo správanie menovanej a hrozilo, že by po odchode hliadky mohla skutočne skočiť do vody, bola  odprevadená do NAW Piešťany, kde si ju prevzali na internom oddelení na ošetrenie.

      Dňa 18.1.2015 v čase o 06.15 hod. bola vyslaná hliadka MsP na ul. A.Dubčeka č.12, kde podľa tel. oznamu na zemi leží neznámy muž. Hliadka na uvedenom mieste spozorovala neznámu osobu, ako sa opiera o vozidlo. Šetrením na mieste bolo zistené, že sa jedná o L.B.  /1992/ z obce Babie, ktorý bol pod zjavne pod vplyvom alkoholu. Menovaný odmietol lekárske ošetrenie s tým, že si potrebuje iba oddýchnuť. Hliadka ho posadila na lavičku a z miesta odišla.


Vytvorené: 11. 8. 2016
Posledná aktualizácia: 11. 8. 2016 19:00
Autor: