Obsah

Činnosť MsP sa riadi v zmysle zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii