Obsah

Okrsky

Antal Štefan

Okrsok 01

Žilinská, Jánošíkova, Kasárne, Orviská cesta, Čkalovova, Kláštorská, Haluzického, Letisko

Samuhel Pavol

Okrsok 02

Bodona, Čachtická, Budatínska, Domkársky rad, Žilinská, Mototechna okolo Váhu späť na Bodonu

 

Samuhel Pavol

Okrsok 03

Lido

MsP

Okrsok 04

Pod párovcami, Bodona, Letná, I.Krasku, Bellušova, Cyrila a Metoda, sv. Štefana, I.Stodolu, Svätoplukova, Valova

 

Gajdošech Andrej

Okrsok 05

Žilinská, Domkársky rad, Pod párovcami, Fándlyho, Díčova, Škrobárova, Štefánikova, Mýtny rad, Úzka, Považská, Hoštáky

Komárňanský Jozef

Okrsok 06

Žilinská, Kláštorská, Vodárenská, Dubová, Topoľová, Detvianska, Orviský kút, Agátova

 

Perný Martin

Okrsok 07

Vodárenská, Mijmírova, Okolo železničnej trate ku Sadovej ulici, Sadová, ZŠ Mojmírova, SZŠ obchodu a služieb, Hotel Abako

Hubinák Karol

Okrsok 08

Díčova, Fándlyho, Pod párovcami, Kuzmányho, Štúrova, Sasinkova, Hoštáky, Bottova, Holubyho, Štefánikova, Radlinského

 

MsP

Okrsok 09

Žilinská, Mojmírova, A.Hlinku, Železničná, Sídlisko A.Hlinku, Zavretý kút, Lipová

MsP

Okrsok 10

A.Hlinku, Staničná, Žilinská, Železničná stanica, Autobusová stanica

 

MsP

Okrsok 11

Staničná, Bratislavská, Vrbovská, Dopravná, Hurbanova, Mudroňova, Partizánska, Jesenského, Javorinská, Mlyny, Škôlka na Jesenského

MsP

Okrsok 12

Vrbovská, Bratislavská, Krajinská, Dopravná, Hospodárska, Cintorínska, Mlynská, Mliekarenská, Nová, Časť pod nadjazdom – BK

 

Dostál Jiří

Okrsok 13

Krajinská, Bratislavská, cintorín, M.Bella, Scherera, VÚRV, IX. ZŠ, benzínova pumpa, PT Táborský

 

MsP

Okrsok 14

Priemyselná ulica až po Orviskú cestu, Obchodná ulica, Avent, Tavos, Empíria, Skorpions

 

MsP

Okrsok 15

Sídlisko N.Teslu, Vrbovská ulica, Brigádnicka, Záhrada SMP, Tesco až po Fuel.

Práznovský Marián

Okrsok 16

Kocurice

 

Psalman Martin

Okrsok 17

Valova, Belluša, I.Krasku, Hotel Park, Futbalový štadión, Kuzmányho, Pod párovcami, Stromová

Valovič Libor

Okrsok 18

Mestský park od Sadov A.Kmeťa až po futbalový štadión

 

Burzala Michal

Okrsok 19

Beethovenova, Sad A.Kmeťa, Nábrežie I.Krasku, Krajinská, Nitrianska, Rázusova, Winterova, Pešia zóna, Námestie Slobody

Dósa František

Okrsok 20

Záhradná, Sládkovičova, Meštianska, Teplická, Nitrianska, Krajinská, Hollého, Hviezdoslavova, Furdekova, Vajanského, Moyzesova

 

Žigray Roman

Okrsok 21

Radlinského, Kuzmányho, Pod Párovcami, Winterova, Rázusova, Teplická, Poštová, Kollárova, Bernolákova, Kukučínova, Royova, Šafárikova, Mierová, Štúrova, Štefánikova, Kalinčiakova

Drinka Milan

Okrsok 22

Hoštáky, Sasinkova, Štúrova, Radlinského, Teplická, Žilinská, A.Hlinku, Palárikova, Potočná, Pentagon, Prior

 

Štipanitz Zdenko

Okrsok 23

Bratislavská, Teplická, Meštianska, Sládkovičova, Dominika Tatarku, Ovocná, Matúškova, Chalúpkova, Rastislavova, Hodžova, Kukureliho

Hudcovič Miloš

Okrsok 24

Dominika Tatarku, Sládkovičova, Záhradná, Krajinská, Bratislavská, Urbánkova, Záborského, Vajanského, Školská, Hotel Váh, OOPZ, Obvodný úrad

 

Koník Ján

Okrsok 25

Brezová,Valašská, Studená, Krajinská, Bratislavská, Javorová, Gaštanová, sídlisko 8.mája, Jozefská, Vysoká, Hlboká, Komenského

MsP

Okrsok 26

Krajinská, Nábrežie I.Krasku, Slnečná, J.Kráľa, Kúpeľná, Dlhá, Ružová, Skalná, Kupecká, Panenská, Tichá, Hlavná, Krížna, Vážska, A.Dubčeka

 

Zbroj Tomáš

Okrsok 27

Kúpeľná, J.Kráľa, Slnečná, Nábrežie I.Krasku, Veterná, Dlhá, Robotnícka, Kupecká, Južná, Jarná, Okružná, Malá, Prístavná, Lúčna, Rybná

Romančín Andrej

Okrsok 28

Brezová, Valašská, Studená, Komenského, Konečná, Sibírska, Vysoká, SPŠP, SOU vodohospodárske

 

 

MsP

Okrsok 29

M.Bella, A.Trajan, Kaufland až po železničnú trať

Pastorek Jozef

Okrsok 30

Bratislavská, Zimný štadión, Chodník okolo záhradkárskej osady, Chodník od polikliniky ku skladom

 

Ďuríšek Mário

Okrsok 31

Veterná, Nábrežie I.Krasku po Lodenicu, Zotavovňa Sorea – Sĺňava, Sídlisko Heinola

MsP

Okrsok 32

Rekreačná ulica po školské majetky, Bratislavská, Poliklinika