Obsah

Organizačná štruktúra

Organizačný poriadok Mesta Piešťany (doc. 19 kB)

Referát prevencie kriminality a bezpečnostných programov

Referát objasňovanie priestupkov

Referát poriadkovej služby