Obsah

Kontakty

 

Mestská polícia, Teplická 103, 921 01 Piešťany

msp@piestany.sk

msppiestany@gmail.com

 

Stála služba MsP

+421 33 / 77 268 02

 

Tiesňová linka

159
+421 33 / 77 216 26 - Všetky hovory na túto linku sú zaznamenávané

 

Fax

+421 33 / 77 266 27

 

Náčelník mestskej polície

PaedDr. Ing. Marcel Mihalik
+421 33 / 77 210 66
+421 33 / 77 268 02 kl. 34
marcel.mihalik@piestany.sk

 

Zástupca náčelníka mestskej polície

Bc. Peter Gogol
+421 33 / 73 308 88
+421 33 / 77 268 02 kl. 33
peter.gogol@piestany.sk

 

Referát objasňovania priestupkov – vedúci referátu

Bc. Milan Komadel
+421 33 / 77 268 02 kl. 36
milan.komadel@piestany.sk

 

Referát objasňovania priestupkov - referent

Bc. Ján Danko
+421 33 / 77 268 02 kl. 36
jan.danko@piestany.sk

 

Referát prevencie kriminality a bezpečnostných programov

Mgr. Viera Dominová
+421 33 / 73 308 89
+421 33 / 77 268 02 kl. 32
viera.dominova@piestany.sk

 

Referent prevencie kriminality

Igor Žlnay

+421 33 / 73 308 89

+421 33 / 77 268 02 kl. 32

igor.zlnay@piestany.sk

 

Referent mestskej polície 

Jana Kuzmová
+421 33 / 73 308 87
+421 33 / 77 268 02  kl. 35
jana.kuzmova@piestany.sk 

 

Monitorovacie a dohliadacie stredisko

Oto Duchaj
+421 33 / 77 268 02 kl. 38

sluzba@piestany.sk

 

Monitorovacie a dohliadacie stredisko

Jozef Sekáč
+421 33 / 77 268 02 kl. 38 

sluzba@piestany.sk

 

Monitorovacie a dohliadacie stredisko

Pavol Rybárik
+421 33 / 77 268 02 kl. 38

sluzba@piestany.sk

 

Monitorovacie a dohliadacie stredisko

Jozef Dubovský
+421 33 / 77 268 02 kl. 38
sluzba@piestany.sk


Veliteľ zmeny

Ing. Mgr. Pavol Melicher
+421 33 / 77 268 02 kl. 31

msp@piestany.sk

 

Veliteľ zmeny

Milan Strečanský
+421 33 / 77 268 02 kl. 31

msp@piestany.sk

 

Veliteľ zmeny

Mário Ďuríšek
+421 33 / 77 268 02 kl. 31

msp@piestany.sk

 

Veliteľ zmeny

Igor Šimon
+421 33 / 77 268 02 kl. 31

msp@piestany.sk