Obsah

Letný tábor CVČ Ahoj s mestskou políciou

Mestská polícia pripravila program pre deti z letného tábora CVČ Ahoj