Obsah

Krúžok zumby s deťmi

Športový krúžok zumba - fitness.

Základná škola na Brezovej ulici je pôsobiskom krúžku zumba - fitness pri Mestskej polícii v Piešťanoch pre deti zo ZŠ v Piešťanoch. Cvičia dievčatá i chlapci prevažne z 1. stupňa ZŠ.