Obsah

CM škola a prevencia kriminality

Letné besedy s deťmi v tábore CM školy